Züleyxa Izmailova: linnajuhid, aitab kontoris istumisest. Tulge appi lund kühveldama!

16. detsember 2022

Poliitikud pole lumekoristuse kvaliteedis probleemi isegi märganud, sest olukorraga tutvutakse oma neljarattalise sõbra soojast salongist.

Esmaspäeval külastas Eestit lumetorm nimega Birgit. See ei ole uudis. Kahjuks ei ole uudiseks ka see, et Tallinnas on eelisseisus autojuhid ning jalakäijad, jalgratturid ja tõuksitajad peavad talvel kodus istuma või äärmisel juhul laskma Elmol endale auto trepi ette sõidutada. Need vähesedki kitsad kõnniteed või rattateed, mis meie peatselt ennast roheliseks pealinnaks kuulutajal suviti olemas on, rakendatakse talvel lumelöga ladustamise vankri ette.

Ühismeedias on võimalik juba kolmandat päeva näha ja lugeda inimeste nördimust linnaisade ning nende poolt korraldatud teede talihoolduse kohta. Ainukesed kiidusõnad lähevad heade elanike ja ühistute suunas, kes linna teid ja tänavaid oma pere- ning puhkeaja arvelt puhtana üritavad hoida. Selliseid inimesi on palju, aga sellegipoolest läbitavate ja mitte läbitavate kõnnitee lõikude lapitekk seab ohtu paljude inimeste tervise, rääkimata närvirakkudest, mis nii autojuhtidel kui jalakäijatel kuluvad.

Tallinna tänavad on jalakäija suhtes üsna vaenulikult planeeritud. Need ei arvesta inimestega, kes pole just oma parimates aastates tugevad ja kiired, et igast takistusest nobedalt üle ja ohust kõrvale põigata suudaksid.

Vanalinnas püüavad eakad turistid kord sumbates kord koperdades mööda Viru tänavat edasi liikuda. Ülekäiguradade ette on kuhjatud lumevallid, millest rohelise tule süttimisel peab kas üle hüppama või läbi sumama. Kusjuures rattureid võib talvel pidada pigem jalakäijateks, sest ratta selga ronimiseks väga palju võimalusi ei teki.

Kõik on ikka vanaviisi - Isamaa lubadus omanikud linnamaa hooldamisest vabastada on jäänud muinasjutuks ja praegu raadio- ning tele-eetrites Üllar Saaremäe kõmiseval häälel kõlav jutt lubaduste täitmise kohta tundub pigem rohkedebelakiliku naljatamisena. Ilmselt peab meie välisminister järgmisena ka tallinlaste ees vabandama. Vähemalt oleks sellel veidi suurem siiruse maik.

Ilmselt ei ole poliitikud selles kõiges aga probleemi märganud, sest olukorraga tutvutakse oma neljarattalise sõbra soojast salongist. Enne kui otsustajad jalgsi kõndimist ning ühistranspordi kasutamist ära ei õpi, peavad linnaelanikud oma muredega ilmselt kuidagi ise toime tulema.

Minul tekib paratamatult küsimus, et kui härradel teede läbitavuse tagamiseks vajalik masinapark on puudulik, kas siis kondiaur on ka otsas? Ilma naljata, linnaosa juhid meil kõik terved inimesed - aitab kontorites istumisest! Kui ei suuda teede puhastust organiseerida, siis tõstke oma taguotsad toolilt, võtke labidad kätte ja kukkuge kühveldama. Ehk peavad siis valijaid teid ka 5. märtsil meeles… 

Rohkem uudised