Teaduspõhine metsandus ja puidutööstus on Eestile kasuliku rohepöörde võti

23. detsember 2022

Eesti 200 Riigikogu valimiste programmi metsandus keskendub rohepöörde tingimustes metsamajandamise ja elurikkuse taastamise tasakaalu saavutamisele.

Erakonna seisukoht on, et üks ei välista teist ning üha enam tuleb eristada majandatavat metsa, mida kasumlikult majandatakse, metsast, mis on looduskeskkonnana kaitse all. 

“Väärtustame metsa esmalt elukeskkonnana loomadele ja taimedele. Seejärel puhkealana inimestele ning saadava tooraine varasalvena,” ütles metsanduse töörühma juht Tarmo Tamm. 

Tema sõnul peab Eesti raiemaht olema pikas plaanis väiksem kui aastane reaalne juurdekasv majandusmetsades, et mitte liigselt kahjustada tulevastele põlvedele edasi antavaid metsi. 

Tamm rõhutab vajadust, et andmed metsa juurdekasvu kohta peavad olema avalikud, arusaadavad ja digitaalselt jälgitavad. Eesti 200 toetab puidu maksimaalset väärindamist nii biotehnoloogiliselt kui mehhaaniliselt. 

“Puidutööstus asendab tulevikus fossiilseid kütuseid ning panustab ka kasvuhoonegaaside sidumisse ja on seega ülioluline rohepöörde edukaks ja kasumlikuks läbiviimiseks Eestis,” sõnas Tamm. 

Ta rõhutab, et kõik uued avalikud hooned, kui vähegi võimalik, peavad olema ehitatud puidust, nii on tegemist kliimaneutraalsete ehitistega, mis on samal ajal ka puitu ladestunud süsiniku laod. 

Eesti 200 seisukoht on, et olulised on nii Eesti mets looduskeskkonnana kui sellest saadava puitmaterjali väärindamine ja neid peab Eestile majanduslikult tulusa rohepöörde läbiviimiseks pidama võrdselt tähtsaks. 

Rohkem uudised