Tarmo Tamm: kuidas on võimalik rohepööre Eestile kasulikul moel?

16. november 2022

Rakvere töö ja tehnoloogiakeskus valiti tänavu puitarhitektuuri konkursi võitjaks. Palju on ka räägitud rohepöördest kui ülimalt kulukast ettevõtmisest, tegelikult on keskkonnasõbralik eluviis normaalsus ja saastamine kallis, kusjuures viimast on vaja aina enam maksustada, et maailm liiguks soovitud suunas.

Puidust maja kui süsiniku ladu on saanud aina rohkem tähelepanu, sest lisaks heale sisekliimale ja muule positiivsele seob konkursivõitja ka ca 280 tonni CO2 te kogu oma eluajaks. Kui ükskord otsustatakse aga maja lammutada, saab seal rakendatud puitu kasutada kas uute majade ehitamiseks või äärmisel juhul kütteks, aga ka sellisel juhul asendab puit imporditud naftat või gaasi, mis muidu meie kodud soojaks kütaks.

40% maailma CO2 emissioonist ja 70% prügist on seotud ehitustegevusega, me peame seda muutma. Kõik me teame, et parim viis vann vett täis saada on punn ärajooksule ette panna. Nii on ka ehituses, kus kõige suurem saastaja on vaja kliimamuutustest pääsemiseks kontrolli alla võtta. Märgiline on siinkohal just see, et Rakvere Linnavalitsus on mõistnud keskkonnasõbraliku ehituse tähtsust just noortega seotud hoonet planeerides.

Miski ei õpeta paremini kui isiklik kogemus ja võib täiesti kindlalt väita, et kõik need koolinoored, kes oma hariduse selles majas omandavad, saavad sellest positiivse kogemuse, lisaks ka suunad kogu eluks - puit on parim elukeskkond ja ühtlasi ka ülimalt keskkonnasõbralik ehitusmaterjal. Vabalt võib väita, et sellisel moel ehitades, toome metsa linna ja anname talle uue elu.

Antud juhul on Rakvere oma panuse andnud, nüüd peaks riik järgi tulema ja soosima CO2 ladustamist hoonetesse ehk puidust ehitamist.

Puit on Eesti jaoks kohalik tooraine, selle varumine ja töötlemine annab tööd ja leiba meie inimestele. Puidust keskkonnas on Soomes tehtud uuringute järgi laste õpitulemused paremad, isegi haiged paranevad kiiremini. On tore näha kohaliku omavalitsuse otsuses ka sügavat keskkonnateadlikkust.

Täna oleme olukorras, kus puitehitus kogub Euroopas aina tuure ja kaunid ehitused kodus loovad ka paremaid tingimusi puitmajade ekspordiks. Lisaks võib Saue vallamaja näitel olla üsna kindel, et selline suur tunnustus toob kindlasti Rakverele suurt positiivset tähelepanu ja uudistavad külalised ei jää tulemata. Kõik Eesti koolid ja lasteaiad peaksid olema ehitatud puidust

Palju õnne Rakvere noortele ja õpetajatele aga ka arhitektidele Joel Koplile ja Kristel Jakobsonile ning otsustajatele ehk kohalikule omavalitsusele!

Rohkem uudised