Renata Lukk Arvamusfestivalil: minu koduerakonna nägemus Eesti tulevikust

13. august 2022

On arusaam, et tulevik on tulevane - miski, mis on meil veel ees. Tegelikult on meie tulevik meie olevik - see, mille alustalade ehitamisega me igapäevaselt tegelema peame. On tähtis, et meie jaoks praegu olulised põhimõtted ja vaated ka tulevikus kannaksid. Eesti 200 on erakond, mis keskendub väga tugevalt just Eesti tuleviku küsimustele - see põhimõte oli üks erakonna loomise baase. Meie igapäevased pingutused lähevadki just selles suunas, et töötada välja Eesti tulevikule paremaid lahendusi. Et olla suunanäitajad.

Tuleviku Eestis ei ole kohta diskrimineerimisele, võõravihale ega rassismile. Teadvustamine, et Eesti riik seisab isikuvabaduste eest olenemata faktoritest nagu sugu, seksuaalne orientatsioon, usulised vaated, päritolu või rass, annab meile kõigile turvalisema tunde siin riigis elamiseks. Teame, et sellise tulevikuni on veel mõned sammud minna, kuid seisame Eesti 200-s selle eest, et Eesti oleks riik, mis saaks uhke olla oma isikuvabaduste üle ja näidata mujalgi maailmas selle osas eeskuju. Jätkuvalt on oluline osa Eesti tulevikus ka meediavabadusel. Meediavabadus kinnitab meie toimivat demokraatlikku süsteemi ja läbi selle saame ka edaspidi tagada nii sõna- kui infovabaduse.

Kipub juhtuma, et igapäevaelus ei teadvusta me tihtipeale endale kui õnnelikud oleme, et elame riigis, mille loodus on lopsakas, mille maa meid toidab ning mille õhk on puhas. Usume Eesti 200-s, et selle rikkuse säilitamiseks peame jätkama ressursside tarka kasutust, minema üle ringmajandusele ning proovima olla CO2 neutraalsed. Teadmisi loodusressursside säästlikust kasutamisest ja rohelisest energiast tuleb jagada juba maast madalast, et ka järgmised põlvkonnad kasvaksid üles juba õigeid valikuid tehes. Me võime juba praegu uhked olla Eesti ringmajanduse edulugude üle, kuid loorberitel saab puhata vaid veidi: pidev töö selle suunas, et ka tulevikus neid edulugusid tuleks peab jätkuma. Süsinikujalajälje vähendamine või täielikult olematuks muutmine on vältimatu. Selle nimel peavad tugevat koostööd tegema nii avalik kui erasektor. Ja igaüks meist individuaalselt. Tehes kõike seda saame ka tulevikus olla uhked oma loodusvarade üle ning nautida lihtsaid, kuid hindamatuid tegevusi nagu puhta allikavee joomine, marja otse põõsalt söömine või värske kala püük.

Me soovime olla teenäitajateks. Kvaliteetse hariduse pakkumine on võimalus rikastada meie ühiskonda ning muuta rahvas õnnelikumaks. Heasse haridusse panustamine on investeering inimestesse, kes tulevikus suuri tegusid tegema hakkavad. Noore õpetajana tean oma kogemusest kui tähtis on selles aspektis ka heade haridustöötajate roll. Ka jätkusuutlik eluviis, sooline võrdõiguslikkus, digipädevused ja rahu on kõik tugevalt seotud kvaliteetse hariduse kättesaadavusega. Samuti on keele ja kultuuri püsimajäämise seisukohalt vaja veel enam suunata jõupingutused haridus- ja teadustegevusse. Me oleme väike rahvas võimsate tegudega ja meie haritus aitab meil elada õnnelikumat elu. Eesti 200-s näeme, et tulevikus saame veelgi enam uhked olla oma haritud rahva üle, näha täna külvatud hariduse investeeringute vilju veel pika aja peale, jätkuvalt toetada haridustöötajaid ja tugispetsialiste ja nende pidevalt väljakutseid pakkuvat tööd ning rõõmustada ühtse Eesti kooli üle.

Oluline osa Eesti tulevikust saab olema võrdsetel võimalustel: õigus võrdsele kohtlemisele on meie põhiõigus. Olles pärit ühest Eesti ilusast väikelinnast, saan julgelt väita, et Eestis on hea elada ka mujal kui suuremates linnades ja nende ümbruskonnas. Meie noortel on tore kasvada ka hajaasustusega piirkondades ja nad näevad võimalusi neid piirkondi ise ka edasi arendada. Loomelinnakud, noortekeskused, meelelahutusasutused - need on vaid loetud asjad, mida noored suurlinnadest väljaspool aktiivselt algatavad. Meie Eesti 200-s näeme, et tuleviku Eesti on regionaalselt võrdsem Eesti. See tähendab, et võimaldatud on parim võimalik haridus, kvaliteetne elukeskkond, hea infrastruktuur ja inimeseseõbralikkus olenemata elukohast või elatustasemest. Inimesed leiavad tee jälle linnast maale, sest ka seal on oivalised võimalused oma elu üles ehitada või esivanemate radadele tagasi jõuda. Tulevikus on Eesti väikelinnad ja maapiirkonnad väga heade elutingimustega ja suurepäraste haridusasutustega ning ei jää karvavõrdki maha suurematest asustustest.

Tulevik on juba täna: tänased mõtted, tänased ideed, tänased teod. Kõik see, mis edaspidist mõjutab. Tsiteerides Eesti vanasõna: “Tänasida toimetusi ära viska homse varna”. Meie tänased toimetused on need, mis homset kujundavad. Tänane muutus tasub homme end juba ära. Meie eesmärk on näidata eeskuju nii praegustele kui ka järeltulevatele põlvedele, et ka pikas perspektiivis on võimalik põhjapanevaid muutusi luua ja ehitada üles just selline Eesti, mille üle me kõik uhked võime olla. Eesti tulevik on uuendusmeelne. Eestimeelne. Ja liberaalne.

Rohkem uudised