Noor Eesti 200 rahvaalgatus: Erki Savisaar, astu tagasi!

31. mai 2022

Eesti avalikkuse jaoks tuli ebameeldiva üllatusena 24. mail teade keskkonnaministri Erki Savisaare otsusest taganeda riigimetsa raiemahtude vähendamisest perioodil 2022-2026, seda juba plaani elluviimise esimesel aastal. Samas on meie hinnangul jäänud arusaamatuks ministri poolt antud selgitused oma otsuse tagamaade kohta. Erinevalt otsuselangetajast arvavad algatajad, et raiemahu suurendamine ei teeni Eesti energiajulgeoleku huve. Esitatud põhjendused paistavad otsitud, et õigustada puidutoodete väljavedu oludes, kus toormehinnad on hüppeliselt tõusnud.

Erki Savisaar väidab, et 575 000 tihumeetri ulatuses lisaraie tegemise vajadus tuleneb Eesti inimeste elektri- ja soojusenergia varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks ning sektori tööhõive säilitamiseks. Samas, lisaraie mahust läheb kohalikuks soojuse tootmiseks alla veerandi samas kui suurem osa näib minevat eksprodiks. Samas on teada, et Eesti ekspordib suures koguses energeetilist puitu Taani ja Hollandisse.

Energiajulgeoleku tagamiseks ja eelseisva kütteperioodi varustuskindluse tagamiseks ei ole vajalik mitte raiemahtude suurendamine, vaid oluliselt suuremas osakaalus juba raiutava energeetilise puu suunamine Eestis soojuse tootmisesse ekspordi arvelt. Praeguse raiemahu juures säilivad kõik olemasolevad töökohad ning käesoleval aastal ei ole vähenenud ka importpuidu maht, vaid hoopis vastupidi, on suurenenud. 2022. aasta I poolaasta suurenenud impordimahud Venemaalt ja Valgevenest viitavad sellele, et tööhõive probleemi käesoleval aastal ei teki. Sellest tulenevalt ei ole piisavad selgitused nii energiajulgeoleku osas kui ka tööhõive säilitamise osas. Eesti elanikud omavad õigust teada, kellele müüakse lisaraiemahus maha võetav mets.

Samuti ilmus päevavalgele ka asjaolu, et keskkonnaminister Erki Savisaar eelistab tugevalt töövisiitidele lennates äriklassi. Algatajate arvates pole ministrile taoline käitumine sobilik.

Tutvu algatusega SIIN.

Rohkem uudised