Mis saab elektriturust? Eesti 200 pikk plaan kriisi lahendamiseks

6. september 2022

Kes on praeguse elektrituru olukorraga rahul? Ainult elektritootjad! Nii kodanikud kui ettevõtted kannatavad.

10 aastat on meie valitsused ja parlamendierakonnad teinud nägu, et kõik laheneb iseenesest. Elektrituru kriis tabas neid otsekui välk selgest taevast. Aga elektripuudus on tekkinud just poliitikute otsustamatuse ja pika plaani puudumise tõttu.

Eesti inimesed ja ettevõtted ei pea ebanormaalselt kõrge elektrihinna pärast pankrotti minema. 

Lahendused on olemas.

Eesti 200 pikk plaan, millega saab elektrihinna normaalseks ja Eesti energiajulgeolek taastatud:

Hakkame juhtima!

Valitsuse töö on juhtida riiki energiakriisist välja. Läti ja Leedu valitsused on juba muutnud kiirkorras tootmisvõimsuste rajamise lihtsamaks. Kus on Eesti sammud?

Fikseerime hinna!

Eesti inimestele ja ettevõtjatele tuleb anda erakorraliselt selleks talveks hinnakindlus. Selleks on vaja valitsuse otsust Eesti Energia pakutava fikseeritud hinna osas.

Elektribörs korda!

Nõuame börsilt, et kõik hinnapakkumised on avalikud. Nii saab selgeks kes, kuna ja miks põhjustab kõrgeid hindu.

Mõistlikud reeglid!

Toome võimaliku müügi hinnalae neli korda madalamaks.

Eriplaneering meretuuleparkidele!

Eesti vajaks lähiaastatel 180 meretuuliku püstitamist. Riik võtab juhtrolli planeerimisprotsessis, et avalikust huvist lähtuvad arendused ei takerduks eri asutuste ja omavalitsuste vaidlustesse.

Kiiremad tähtajad!

Kriisiaeg nõuab erakorralisi meetmeid - teeme kõik energiatootmise planeerimise ja ehitamise protsessid kriisi lahendamise lõpuni kaks korda lühemate tähtaegadega.

Edendame väiketootmist!

Riik peab ettevõtjatelt oma bürokraatiaga eest ära tulema. Tühistame kõik bürokraatlikud piirangud, mis täna tootjaid segavad. Soodustame salvestusseadmetega väiketootjate juurdetulekut tõhusama toetusprogrammiga.

Anname kindluse suurtootjatele!

Oleme avatud tuumaenergia arendamise suhtes ning alustame vastavate keskkonnamõjude hindamist aegsasti.

Pikk plaan 20 aastaks!

Paneme paika konkreetsed sammud, kuidas Eestist saab taas aastaks 2030 elektrit eksportiv riik. Lepime koostöös arendajatega kokku, millised võimsused valmivad kolme ja millised viie aasta pärast.

Selge siht!

Võtame kõigi energiaturu tegevuste eesmärgiks, et 2030. aastaks saab Eestist taas elektrienergiat eksportiv riik.

 

Rohkem uudised