Margus Tsahkna: kes vastutab selle eest, et läbi Eesti liigub raha kuritegeliku režiimi toetuseks?

2. veebruar 2022

14.detsembril ehk poolteist kuud tagasi kirjutas Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom sanktsioonide all oleva Valgevene kütusetransiidist Eesti riigile kuuluva ettevõtte kaudu. Minu jaoks oli see üllatav lugemine ning lootsin, et sellele järgneb kiire valitsuse tegevus miljonite eurode tee sulgemiseks Lukashenko režiimi toetuseks. Arvasin, et võib-olla tõesti on leitud mingi juriidiline auk, kuigi meie teenistused oleksid pidanud sellest juba pikemat aega teadma, ning valitsus paneb augu kinni.

Poolteist kuud hiljem kirjutab EPL uue, juba detailse loo Valgevene kütusetransiidi võrgustikust ning alles siis saab valitsuse liikmetelt vastuseks, et jah, asja tuleb uurida ning arutada. Peaminister teeb PR-triki, andes välisministrile korralduse asjaga tegeleda.

Kui taustal ei oleks valitsuse pidev saamatus kriisi haldamisega, siis võiks seda pidada moraalikompassi puudumiseks või isegi pahatahtlikuks tegevuseks Lukashenka režiimi toetamisel. Tegelikult tundub, et valitsus ei ole lihtsalt võimeline tegutsema. Euro-sanktsinoonide bürokraatliku tõlgendamise taha ei ole Eestil võimalik pugeda, kuna just meie oleme olnud kõige häälekamad Valgevene ja Venemaa vastaste sanktsioonide eest kõnelejad. Tänaseks aga faktiliselt baltimaadest Valgevene kõige suuremad rahalised toetajad. Nägu on pehmeltöeldes millegi ebameeldivaga koos.

Lisaks Euroopa Liidu ühissanktsioonidele on igal riigil võimalik ka ise sanktsioone kehtestada. Ma väga loodan, et jokk-skeemide lahtiharutamise asemel võtab valitsus juba käesoleva neljapäeva valitsuse istungil vastu otsused, millega pannakse kinni rahavoog Lukashenko režiimi toetuseks.

Teise sammuna tuleb välja selgitada, kuidas järjekordselt on lastud sellisel olukorral tekkida. Kes vastutab selle eest, et jokk-skeemi kasutades on just läbi Eesti liikunud raha, mis on mõeldud otseselt kuritegeliku ning meie liitlasi ründava valitsuse toetamiseks.  Moraalse majaka puudumine ning igapäevasest saamatusest tingitud möödalaskmised lähevad meile maksma mitte vähem kui meie rahvusvahelise maine ja usalduse liitlaste seas.

Rohkem uudised