Margot Roose: mis saab universaalteenusest pärast valimisi?

31. jaanuar 2023

Universaalteenusest vabastab meid taastuvenergia turuletulek

Kõrgete energiahindade probleemi on põhjustanud viimase kümne aasta valitsuste tegevusetus. Selleasemel, et luua tingimused uute roheliste tootmisvõimsuste ehitamiseks tegeleti vana fossiilenergeetika turgutamisega ja ignoreeriti maailmas toimuvat roheenergia revolutsiooni.

Täna on tarbijad sunnitud kulude kontrolli all hoidmiseks universaal või börsihinnapakettide vahel pendeldama ja energiaturul valitseb segadus. Hetkel plaanitav hübriid universaalteenus jätab mulje, et turu moonutust juurutades ei tulnud kellegile pähe küsimust, et mis saab kui börsihind langeb? See on ehe näide sellest, kuidas riigivalitsemisel puudub pikem visioon ja eksperte ei kuulata.

Universaalteenus on väga kallis lahendus

Selge see, et riik peab inimesi ja ettevõtteid hädas aitama. Seda universaalteenuse abil püüti teha ja mingiks ajaks andis see inimestele näilise kindlustunde. Kindlasti ei ole universaalteenus parim meetod, ja on osutunud väga kalliks viisiks Eesti Energiast "dividende" võtta. Ajutise helikopterilt külvamise lahendusena oleks olnud lihtsam ja maksumaksjale soodsam lahendus - hüvitada tarbijale see osa arvest, kus energiahind ületab kokkulepitud maksimum hinnataset.

Pakutav hübriid universaalteenus on turumoonutuse edasiarendus, kus tarbija võtab oma koju kahe ühenduspunkti kaudu kaks erinevat elektriostulepingut. Üks börsi ja teine fikseeritud hinnaga, ning siis vastavalt börsihinnale tarbib sobivast kraanist. Sellega tekitatakse aga veel suurem peavalu elektrimüüjatele ja Eesti Energiat sunnitaks edasi kahjumiga töötama.

Kriisiabinõudel on rängad kõrvalmõjud

Lisaks Eesti Energiale igakuiselt kümnetes miljonites kahjumi tekitamisele, on turule tagasi toodud põlevkivienergia ning juba vähendatud ettevõtte võimekust kiiresti roheenergia projektidesse investeerida. Me kõik ootame Eesti Energialt suurte arendusprojektide elluviimist ja seda olukorras, kus riigi poolt pealesunnitud kohustuslik kahjum vähendab ettevõtte krediidivõimekust. Kes selle eest vastutuse võtab?

Universaalelekter kaotab aktuaalsuse

Oleme näinud piisavalt tõmblemist energiahindade maandamise ümber. Lahenduseks on vaja taastada normaalne turu olukord. Arvestades juba tehtud otsuseid ja vältimaks järjekordset kannapööret võiks lähikuudel praegust ajutist lahendust mitte torkida. Pigem suunata jõud sellele, et saavutada olukord, kus tarbijal ei oleks põhjust ega vajadust universaalteenust kasutada. Selleks on vaja kahte asja - lasta turul toimida ja tuua võimalikult kiiresti võimalikult palju taastuvenergiat turule. Nii kaotab universaalteenus lihtsalt aktuaalsuse.

Rohkem uudised