Liina Normet: abort ei ole naisele lihtne otsus ja abordiõiguste piiramine neid ei vähenda!

6. mai 2022

Ameerika Ühendriikides on lekkinud avalikkuse ette ülemkohtu dokument, mis justkui viitab, et osariikidele antakse peagi võimaluse ise otsustada, kas neil on õigus osariigi tasandil aborte keelustada või mitte. Spekuleeritakse, et seadusemuudatuse vastvõtmist ning jõustumist on ka umbes pooltel osariikidest kavas seda rakendama asuda.

Juba täna on naised Ameerika tänavatel ja protesteerivad oma õiguste kaitseks. Spekulatsioonide kohaselt peaks muudatus põhiseaduses jõustuma juba juulis.

Abortide keelamine toob kaasa otsese ohu naiste tervisele. Levib arusaam justkui vähendaks abordiõiguste piiramine aborte. See ei vasta tõele ning tulemuseks on hoopis see, et naised surutakse nn põrandaalustesse abordikliinikutesse ja tekib aborditurism. Tekib küsimus, et kui keskealised mehed otsustavad noorte naiste kehade üle, siis miks ei võeta vastutusele mõlemaid osapooli võrdselt?

Ka Eestis on abortide keelamise ümber olnud viimastel aastatel tuliseid arutelusid. Riigikogu katuserahadest eraldati MTÜ Elu Marsile 171 000 eurot, küll tingimusel, et antud rahaga ei rahastata tegegevusi, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine. Kuid siiski tekitab säärane rahajagamine sellisele organisatsioonile väga palju pahameelt ja küsimusi. Õnneks on Eestis abortide arv olnud tugevas languses, mis küll viimastel aastatel on pisut pidurdunud, sest 1996-ndal aastal tehti Eestis üle 16 tuhande abordi, 2020-ndal aastal aga 3277 aborti. Seda on peaaegu 5-korda vähem.

Aborte ei ole võimalik vähendada läbi poliitiliste käskude ja seaduste. Ainus tõhus ja ohutu meetod abortide vähendamiseks läbi on tervisekasvatuse, teadlikkuse tõstmise ja pereplaneerimise õpetuse. Samuti on äärmiselt vajalik rasestumisvastaste vahendite parem kättesaadavus. Mõned aastad tagasi tegin ettepaneku, et kondoomid võiksid olla tasuta ja lihtsamini kättesaadavad kõigile soovijatele näiteks bensiinijaamdes, ööklubides ja baarides. Täna on võimalik tasuta kondoome saada noortekabinettidest, mis on küll tänuväärne tegevus kuid kättesaadavuse mõttes endiselt üsna ebamugav lahendus.

Abort ei ole naisele lihtne otsus. Ma olen teinud kooliajal aborditoas praktikat. Iga teine naine tuli nuttes lauale, teised vaikisid kurbus näol. Ma ei kohanud mitte kedagi, kes oleks suure rõõmuga lauale tulnud, et jess ma saan abordi tehtud. Isegi kõige keerulisemas situatsioonis on see naisele raske otsus, mida tuleb austada, samuti nagu tuleb austada naise keha.

Keelud ja käsud ei aita, kuid riik saab siiski abiks olla. Kui naine saab olla kindel, et tal on peale sünnitust tugisüsteem, korter, lapsehoiukoht, rahaline võimekus hakkama saada, siis see annaks kindluse ka majanduslikel põhjustel abordi tegijatele.

Eile, 5. mai, oli rahvusvaheline ämmaemandate päev. Meie tublid ämmaemandad tegelevad igapäevaselt abordinõustamistega, pakkudes tuge naistele, kes on võtnud vastu selle raske otsuse. Meil ei ole õigust öelda ja otsustada, mida üks naine oma kehaga ja eluga teha võib ja mida mitte. Keskendume nendele tegevustele, mis meie eludele päriselt tulemusi ja kasu toovad.

Rohkem uudised