Lauri Hussari esimehe kandidaadi kõne

15. oktoober 2022

Kõne pidas esimehe kandidaat Lauri Hussar erakonna Üldkogul 15. oktoobril 2022.

Me oleme muutuste erakond. Ja muutusi kannab endas igaüks teie seast.

Me oleme positiivsete muutuste erakond. Selles väljendub Eesti 200 kandev roll tänase Eesti poliitmaastikul.

Head erakonnakaaslased

„See, mis on toonud meid siia, meid enam edasi ei vii“. See president Toomas Hendrik Ilveselt pärinev lausekatke räägib muutuste vajadusest. Eesti 200 on oma loomisest peale rääkinud seisaku murdmisest ja reformide ning muutuste vajalikkusest. See on ka ainuke põhjus, miks ka mina liitusin Eesti 200 meeskonnaga. Lootus ja usk sellesse, et Eestit saab juhtida paremini ja efektiivsemalt, et riik märkab iga inimest, et läbi hariduse ja innovatsiooni on võimalik pöörata Eesti arengus uus lehekülg ning et poliitikat on võimalik teha puhtamalt ja paremini, on toonud meile ühe kümnendiku valijate toetuse.

Selleks, et asuda neid plaane ellu viima on meil tarvis rohkemat ja seetõttu olen täna veendunud, et muutust vajab ka erakond Eesti 200.

Neli aastat oleme erakonda ehitanud. Neli aastat oleme ennastunustavalt töötanud selle idee heaks. Me oleme kasvanud, saanud suuremaks ja kogenumaks, aga täna vajame uut käiku. Me vajame muutust poliitika tegemises viisis ja vormis, me vajame uut käiku erakonna kui organisatsiooni ehitamises ja selget plaani erakonna rahaasjade korraldamisel ning see on põhjus miks ma kandideerin Eesti 200 esimeheks. Me vajame tugevat Eesti 200, sest ainult nii saame pakkuda positiivset alternatiivi vanale poliitilisele süsteemile.

Kandideerin Eesti 200 esimeheks põhjusel, et mul on olemas meeskond ja selge plaan, kuidas viia meie erakond sellise valimistulemuseni, mis aitab meid järgmises valitsuses ellu viia lubatud muutused. Kindlasti on täna erakonna esimeheks kandideerivad Kristina ja Hendrik selle meeskonna lahutamatu osa. Neil mõlemal on ülioluline ja tähtis roll Eesti 200 ehitamisel ja edasiviimisel. Paraku ei ole meil üle Eesti täna sellist meeskonda, mille iga liige teaks, mille eest me seisame ja millega tegeleme ja ma tahan tuua siia muutuse, mis kaasaks nii Sinu kui kõik erakonnaliikmed Setust Saareni.

Ilma rahata valmistele vastu ei saa minna. Täna on kahjuks erakonna rahakassa tühi. Mul on olemas plaan ja kokkulepped, kuidas erakonna esimeheks saades seda olukorda parandada, et hea valimistulemus ei jääks seekord finantsiliste vahendite puudumise taha.

Täna vajame uut käiku, et Eesti 200 saavutaks valimistulemuse, milleks meil on potentsiaal ja milleks oleme suutelised. Selleks peame tegema kõik ühise jõupingutuse, et läheksime valimistele tugevaima meeskonna ning parima plaaniga ning et inimestel oleks üheselt selge, mille eest me seisame.

Me oleme liberaalse demokraatia eest seisev erakond.

Vähem kui viie kuu pärast valitakse Eestile uus riigikogu ning sellel korral ei ole kahtlust, et meie poliitikas otsustatakse märtsikuus selle üle, kas Eesti valib progressiivse ja tulevikule suunatud tee või pööratakse meid tulevikku vaatamise asemel tagasikursile. Seda iseloomustavad tagurlikud väärtused ja loobumine ühiskonda avavatest ja arendavatest muutustest ja innovatsioonist. Täna ei ole kahtlust selles, et kui Eest tahab ka edaspidi püsida meie iseseisvuse taastamise järel valitud liberaalse demokraatia kursil, siis ilma Eesti 200-ta seda tagada ei ole võimalik. Meie hoiame ära uue EKREIKE valitsuse tekke.

Eesti 200 on erakond, mis seisab isikuvabaduste ja demokraatia eest.

Me oleme õpetajate ja õppijate eest seisev erakond.

Eesti 200 on hariduse usku erakond ja me oleme kogu aeg rääkinud, et haridus on investeering ning selle arendamiseks oleme valmis võtma vajadusel ka laenu ja siis oleks see meie tuleviku tarvis tehtud kõige parem investeering. Niisamuti seisame eesti keele kaitsel, sest Eesti on kõik, mis meil on.

Me oleme Eesti julgeoleku eest seisev erakond.

Venemaa sõda  vaba Ukraina vastu on tõestanud, et senine Euroopa julgeolekuarhitektuuri ei suutnud sõda ära hoida. Eesti peab olem siin eestkõneleja uue ja veel tugevama kaitsekoostöö loomisel. Niisamuti peame jätkama Ukraina toetamist kuni sõja võiduka lõpuni ja Venemaa alistamiseni.

Me oleme nutikate ja tarkade lahenduste erakond.

Eesti 200 on kogu aeg seisnud selle eest, et ellu viidaks personaalse riigi idee, mis piltlikult väljendades tähendab ju seda, et inimene ei pea minema riigi juurde, vaid riik tuleb inimese juurde. Me seisame selle eest, et Eesti innovaatiline kuvand kasvaks ja Eesti maine oleks palju suurem kui meie pindala ja rahvaarv seda eeldada lubaks.

Me oleme rohepöörde erakond.

Eesti tulevik on roheenergias. Me usume kindlalt, et lisaks keskkonna kaitsmisele kujuneb rohepööre majandussektoris meie majanduse arengu mootoriks ja Eesti jõukuse loojaks. Sinna peame fossiilenergia asemel suunama oma investeeringud ja innovatsioonipüüdluse.  .

Me oleme ettevõtjate ja majanduse eest seisev erakond.

Täna näeme, kuidas riik suhtub eraettevõtjatesse ülbelt ja üleolevalt. Lakmuspaberiks on siin LNG haalamiskai Paldiskisse ehitamise saaga, milles riik murdis oma kokkulepet.

Eesti 200 seisab selle eest, et ettevõtjad oleksid riigile võrdväärseks partneriks. Ainult läbi usalduse loomise ja soodsa majanduskeskkonna saame parandada Eesti majanduskliimat.

Eesti 200 on erakond, mis seisab Eesti ettevõtluse ja töökohtade eest.

Ma tean, et Eesti 200 esimeheks kandideerimine on suur vastutus nii teie, kes te siin saalis olete kui kogu Eesti rahva ees. Ma tean, et see tee saab olema raske, aga mul on siin abiks teie kui minu meeskonna tugi ja meie väärtused. Meie erakonna programmi juhtlõik ütleb, et me oleme uuendusmeelne liberaalne ja eestimeelne erakond. Need on väärtused, mille eest seisan ja mida luban hoida ja kaitsta. Neist suurim on eestimeelsus.

Rohkem uudised