Lauri Hussar: riigieelarve koostamine on tänavu eriliselt piinlik ja halenaljakas

5. detsember 2022

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari hinnangul tuleks riigieelarve enne vastuvõtmist viia seadustega kooskõlla, kahjuks ei lahenda see valimiskampaaniateks raha suunamise probleemi.

Tema hinnangul on kahetsusväärne, et riigieelarvest ja selle vastuvõtmisest on saanud valimiskampaania instrument, millega jagatakse raha enda erakonnakaaslastega väga otseselt seotud objektidele.

“Teiseks olen väga tänulik riigikontrolör Janar Holmile, kes seadustele viidates juhtis tähelepanu sellele, et normitehniliselt on osa regionaalseid investeeringuid kirjutatud siseministeeriumi eelarvereale,” sõnas Hussar.

Tema hinnangul ei oleks valitsus tohtinud selliseid muudatusettepanekuid üldse heaks kiita ega  Riigikogule saata, sest valitsus teadis, et siseministeeriumi eelarvesse on päästekomandode investeeringute vahele kirjutatud valitsemisala tegevusega mitte seotud kulutused.

“Sellega asetas valitsus Riigikogu olukorda, kus see peab praaki parandama ja viima riigeelarve sellisele kujule, et see vastaks seadusele ja healetavale,” sõnas Hussar.

Seda tuleb teha olukorras, kus järgmise aasta riigieelarve on niigi pälvinud palju kriitikat saadikute ja  ministeeriumite katuseraha eest.

Hussar ütleb, et eriti piinlikud rahaeraldused on iseenda erakonna liikmetega seotud juhtumid, kus eraldatakse raha enda erakonna liikmetega otseselt seotud omavalitsustele ja ühingutele. 

“Nendel puhkudel on poliitilised seosed ilmselged - inimesed tuuakse riigieelarveraha eest kandideerima ja tehakse enda valimisringkondades varjamatut kampaaniat, unustades täielikult, et Eestis on 79 omavalitsust,” ütleb Hussar.

Hussari sõnul on need probleemid tühised, võrreldes sellega, et riigieelarve tervikuna on muutunud nii keeruliseks ja läbipaistmatuks ning Riigikogu liikmed ei saa juba mõnda aega aru, milleks ja kuhu riigi raha kulub.

Rohkem uudised