Lauri Hussar: Keit Pentus-Rosimannuse saamine Euroopa konrollikoja kandidaadiks vajab põhjalikku uurimist

12. september 2022

Eksprokurör Steven Hristo Evestus toonud välja kahtluse, et kui minister sekkus ettepaneku tegemisse, millega ta nimetati Euroopa kontrollikoja kandidaadiks, siis on alust rääkida toimingupiirangu tahtliku rikkumise kahtlusest.

Euroopa kontrollikoja Eesti esindaja esitamise reglement näeb ette, et kontrollikoja kandidaadi käib välja rahandusminister. Eelmisel nädalal juhtus aga nii, et kandidaadiks esitati hoopis rahandusminister ise. Tema esitamine osutus võimalikuks ainult tänu sellele, et tema enda välismaal viibimise ajal esitas tema kandidaatuuri teda kodumaal asendanud maaeluminister Urmas Kruuse.

Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Stevn Hristo Evestus on tõstatanud siinkohal õigustatult küsimuse, kas nõnda kaalukas otsus on ikka asendusministri teha või kas otsuse ettevalmistamise taga on istuv rahandusminister ise.

Sisuliselt võime öelda, et täna on laual kaks versiooni. Kui maaeluminister langetas niivõrd kaaluka otsuse ilma rahandusministrit kaasamata, siis on ta tegutsenud Keit Pentus-Rosimannuse selja taga või tahte vastaselt. Kui aga selgub, et rahandusminister on ise valmistanud ette otsuse mille alusel ta määratakse Euroopa Kontrollikotta, siis on tegu kahtlusega toimingupiirangu rikkumisest.

Arvestades, et tegu on niivõrd kaaluka otsusega, mille puhul määratakse ametisse EL-i finantsjärelevalvet teostava institutsiooni liige, kellelt oodatakse lisaks professionaalsusele ka erapooletust ja tegevuse läbipaistvust, siis on siin piisav alus, et Eesti riigi vastavad institutsioonid uuriksid selle otsuse tekkimise tagamaid.

Tulevikus tuleb aga selle Eesti ühe kõige kaalukama ja kõrgepalgalisema töökoha kandidaatide sõelumise protseduur muuta avalikus, kus lisaks kandidaatide sõelumisele oleksid paigas selged kriteeriumid. Lisaks peaks valitsuse otsusele eelnema kuulamised riigikogu rahanduskomisjonis ja eelarvekontrollikomisjonis. 

Rohkem uudised