Lauri Hussar: kahtlus elab niikaua, kuni Ühtse Venemaa lepingut ei ole puruks rebitud

23. veebruar 2022

Meil on valitsuses erakond, millel on koostöölepe Ühtse Venemaaga, meil on valitsuses erakond, millele on koostöölepe Putini parteiga, päriselt. Meil on valitsuses erakond, mis on leppinud kokku infovahetuses agressorriigi juhtiva poliitilise jõuga.

Seda on üritatud meile näidata kui kokkulepet, mis arendab kultuuri-, regionaal- ja noortekoostööd. Tegelikult räägitakse nendest kolmest valdkonnast vaid koostööprotokolli punktides 3 ja 6. Mingil põhjusel ei taha erakonna liikmed mainida, et selle lepingu sisu on kaugelt laiem. Punktist 1 selgub, et pooled viivad läbi konsultatsioone ja vahetavad infot aktuaalsetes küsimustes Eesti ja Venemaa suhetes ning laiemas kontekstis. Veel enam, üksteisele tutvustatakse oma kogemusi erakonna ülesehitamises, organisatoorses töös, kontrolli ja revisjonide korraldamises, koolituses ja ümberõppes. Täpina i peal öeldakse protokolli esimeses punktis, et üksteisele tutvustatakse oma kogemusi peale rahvusvaheliste ja erakondlike küsimuste ka teistes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades. Vaatamata korduvatele üleskutsetele see leping ühemõtteliselt tühistada, kuuleme keskerakondlaste suust lauseid, et see leping ei kehti või, et leping on raugenud. Lepingut ennast ei leia enam ka veebis. See on probleemide vältimiseks sealt eemaldatud. Eesti julgeolekuaspektist vaadates on aga isegi siis, kui kootöölepe on raugenud või pole seda kunagi rakendatud, suureks probleemiks ainuüksi sellise lepingu olemasolu.

Viimane kord, kui ma tegin Postimehes Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele ettepaneku see leping puruks rebida, siis kuulsime juttu külmutatud olekust, milles see leping pidi olema. Niikaua kui seda protokolli ei ole sahtlipõhjast välja kougitud ning avalikult puruks rebitud, niikaua elab ka ka kahtlus, et see leping elab kuluaarides oma elu. Muide lepingu lõpetamisel on viisakas teavitada sellest ka teist osapoolt. Just nii toimetas ka Riia endine linnapea Nils Ušakovs kui teavitas Ühtset Venemaad koostöölepingu lõppemisest Läti Koosmeele Keskusega. Tänases keerulises julgeolekuolukorras on sellise lepingu olemasolu isäranis ohtlik, sest külvab usaldamatust ka meie partnerite seas. Isegi kui see leping ei kehti, siis paljude Keskerakonnas kõrgel kohtadel olevate liikmete tegevus jätab küll pigem mulje, et see elab ja õitseb. Nii leiame nende sõnavõttudes püsivalt Kremli jutupunkte. Selle lepingu olemasolu paneb esitama ka küsimust, kui usutav on meie välisminister ja selle läbi kõlav Eesti hääl, kui ta esindab erakonda, millel on koostöölepe Ühtse Venemaaga.

Keskerakonna hämamine Ühtse Venemaa lepingu teemal on küüniline ja prgamaatiline. Seda tühiseks nimetades, aga mitte tühistades jätkatakse senist kahepalgelist parteiliini, kus üritatakse eestikeelsele valijale rääkida üht ja venekeelsele hoopis teist juttu ja nii seatakse oma kitsad parteihuvid kõrgemale rahvuslikest huvidest. Sümboolne on selle koostööprotokolli puhul ka seik, et mõlemad Eesti poolelt sellele allkirja andnud on täna kriminaaluurimise all, varaste ja sulide partei on aga Ühtse Venemaa kõige levinum hüüdnimi.

Rohkem uudised