Lauri Hussar: Jüri ja Kaja, pange end ühte tuppa kinni, kuni lahendus leitud

13. mai 2022

Praegune on õpikunäide sellest, kuidas kriise lahendada ei tohi. Sellega said hakkama mõlemad valitsuspartnerid. Tänane Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus on sattunud sügavasse kriisi ajal, mil Euroopas möllab sõda, jätkuvalt süveneb sellest tingitud põgenikekriis, meie lähinaabrid Soome ja Rootsi plaanivad kiirkorras NATO-ga liitumist, Eestit on tabanud Euroopa kõrgeim 20% hüperinflatsioon ning me vajame kiirkorras meie energiajulgeolekut tagavaid lahendusi.

See on olukord, mis nõuaks kõigi poliitiliste jõudude jõupingutuste suunamist nende akuutsete kriiside lahendamiseks. Paraku olime sellel nädalal hoopis tunnistajaks järjekordsele kriisile Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuses, mille keskmes on lastetoetuste tõstmise eelnõu ning mõlema koalitsioonipartneri erinev arusaam selliste sammude astumise viisist ja kiirusest. Suppi hakati sööma sama palavalt kui seda keedeti ja nii on juba avalikkuse ees kõlanud mõlema erakonna juhi poolt avaldused, et koalitsioon on lõpetamisel või juba lõppenud, koostööd ei ole ja valitsusjuht on otsesõnu spekuleerinud oma tagasiastumise ja võimalike uute koalitsioonide üle.

See on õpikunäide sellest, kuidas kriise lahendada ei tohi. Oma sammude ja kommunikatsiooniga õli tulle valades riskitakse vaid kriisi eskaleerimise, mitte lahenduste leidmisega. Sellega said hakkama mõlemad valitsuspartnerid.
Olgu öeldud, et valitsuskriisis me täna veel ei ole, sest selle all mõeldakse ikka olukorda, kus ühte valitsuse liiget või tervet valitsust on parlamendi poolt umbusaldatud. Selleni ei ole täna keegi veel isegi aruteludes jõudnud. Arvestades nii üleilmset kui siseriiklikku olukorda siis on koalitsiooni oskus omavahel suhelda ja poliitilise trikitamiseta ühiseid lahendusi otsida tänasel hetkel kriitilise tähtsusega.

Viimase kahe päeva jooksul on kõlanud korduvalt hinnangud, et riigivalitsemine ongi kriiside lahendamine, mistõttu on täna ainumõeldav, et peaminister peab suunama oluliselt rohkem energiat praegu tekkinud konflikti lahendamisse. Sügavama valitsuskriisi võimalik tekkimine ja ka võimalik valitsuse vahetus oleks Eesti nõrgestamine. Kemplemise ja purelemise asemel tuleb suhelda, panna seljad kokku ning suunata fookus riigijuhtimisele. Poliitmängude mängimine praegusel hetkel on vastutustundetu ja ka Eestile ohtlik.

Kaja Kallas ning Jüri Ratas - pange end ühte tuppa kinni ning leppige kokku, kuidas leida olemasolevatele kriisidele parim lahendus, selle asemel et keset sõda ja majanduslikult keerulist olukorda tekitada valitsuskriisi. Eesti vajab hetkel valitsus, mis on ühtne ja vastutustundlik. 

Rohkem uudised