Kristina Kallase esimehe kandidaadi kõne

15. oktoober 2022

Kõne pidas esimehe kandidaat Kristina Kallas erakonna Üldkogul 15. oktoobril 2022.

Head kahesajalised!

Head Eesti inimesed.

Vähem kui viie kuu pärast seisab Eesti inimestel ees töövestlus 101 töökohale kandideerijaga.

Need on 101 Eesti riigijuhtimise tipp töökohta, mille täitmisest sõltub see, mis Eestist saab.

Meil kõigil seisab ees töö selle eesmärgi nimel, et Eesti saab uue energiaga, progressiivse, ettepoole vaatava visiooniga, julge, avatud ja liberaalsete inimeste õigusi ja vabadusi kaitsvate väärtuste eest seisva valitsuse.

Minu jaoks on ainult see valik.

Ja seetõttu kandideerin ma ka sellele tööle, läbin töövestlust täna teiega ja koos teiega ka kõigi eestimaalastega.

Minu energia on viimased neli aastat ja ka täna suunatud sellele, et Eesti 200 viiks Eesti muutuste kursile.

Minu jaoks ei ole piisav ainult millegi halva ära hoidmine või vaid senise saavutatu hoidmine. Minu jaoks ei ole piisav vaid seni tehtu veidike paremini tegemine.

Sest Eesti ei ole veel sealmaal, kuhu minu unistused ta kandnud on.

Eesti ei ole jõukas. Eesti inimeste heaolu ei ole kindlustatud.

Eesti inimeste tervis ei ole hea.

Mitte kõik Eesti lapsed ei saa head haridust ja seetõttu ka kindlustatumat tulevikku.

Mitte kõikides Eesti piirkondades ei ole inimeste võimalused ja heaolu võrdväärselt hea.

Minu jaoks on oluline, et meie, Eesti 200, omaksime selget visiooni, kuidas me nende probleemide lahendamisega tegeleme ja julgeksime teha vajalikke ja olulisi asju, mis viiksid Eesti edasi.

Selleks, et midagi muutuks, et me suudaksime muuta eestlaste jaoks olulisi asju, peame me selgelt teadma, mida me tahame.

Me tahame edukat, kaitstud, inimeste heaolu kasvule suunatud Eestit, kus igal eestimaalasel on võimalus ennast maksimaalselt teostada.

Me tahame avatud Eestit, kuhu tahetakse tulla külla või tööle või õppima, panustama meie majandusse ja teadusesse.

Eesti 200 tahab selge visiooni ja plaaniga tulevikumajandusega Eestit. Me ei saa olla rahul eelmise ja tänase valitsuse energiapoliitikaga.

Eesti energiajulgeolek ei ole kindel, sest me ei jaksa maksta seda hinda. Tänane energiakriis teeb meid vaesemaks ja röövib meilt tuleviku raha.

Õiglane energia hind ei ole 19 senti kwh, õiglane energia hind on 6 senti kwh.

See on rohelise energia hind, mida me aga kahjuks täna ei saa, sest meil ei ole rohelist energiat.

Meie majanduse konkurentsivõime ja inimeste heaolu sõltub sellest, kui kiiresti me nüüd riigina tegutseme ja rohelise energia tootmisvõimsused püsti saame, sest kõige odavam elekter on roheelekter.

Meie valitsuse tänane ambitsioon energiapoliitikas on liiga madal. Ja valitsusel ei ole ka plaani.

Energiakriis on meie võimalus, sest Euroopa energiaturul mängitakse praegu ümber positsioonid. Meie ambitsioon peab olema muutuda energiat eksportivaks riigiks aastaks 2030. Las lätlased ostavad meilt, mitte meie neilt.

Eesti 200 tahab muutusi riigijuhtimises - inimesest ja mitte paberist lähtuvat riigi juhtimist ehk personaalset riiki 1,3 miljonile inimesele, oma arengus kõigi eest ära jooksvat nutikat, iseseisvat ja isepäist digiriiki Eestit.

Me tahame teaduspõhist juhtimist, pikalt ette vaatamist, loobumist tasuta asjadest ja populistlikest otsustest. Me ei taha, et riiki valitsetakse ühe valimistsükli vaates. Me oleme jälle saanud erakondadele sobiliku valimiskampaania riigieelarve.

Meie oleme erakond, kes vastutab järgmise põlvkonna ees.

Me peame mõtlema nagu ettevõtjad. Eesti on väike ja meie ressurss on piiratud. Kuhu panna Eesti rahva tänaseks kasvatatud raha, et see meie jõukust edasi kasvataks?

Mida me peame tegema, et meie järgmine põlvkond elaks meist paremini, mitte halvemini?

See on haridus.

Meie inimeste haridus, sest tarka majandust ehitab tark haritud inimene, eesti keelt ja kultuuri hoiab ja loob haritud inimene, Eestit kaitseb ja riiki juhib tark ja haritud inimene.

Mida haritum on inimene, seda parem on tema tervis. Mida parem on inimese tervis, seda õnnelikum ta on. Mida õnnelikum on inimene, seda jõukam on kogu ühiskond.

Kuid meil ei ole ikka veel ühtset Eesti kooli, meil on iga aasta 2000 kaotatud noort, kes haridussüsteemist välja kukuvad, meil on puudu tuhandeid kvalifitseeritud õpetajaid, meie huvihariduse ja treenerite palgad on üliväikesed, me paneme koole kinni üle Eesti.

Meie haridussüsteem koondab, mitte ei kasva.

Et lapsed kaubanduskeskustest ja öistest parkidest huviringidesse saada, meil raha ei jätku, aga selle asemel on kuluhüvitised, katuserahad ja tasuta maakondlik transport ka neile, kes seda tegelikult ei vaja. Kumb mõjutab meie tulevikku rohkem?

See on visioon, mida Eesti 200 endas kannab – investeerime haridusse, et kasvatada meie heaolu Ida-Euroopa tipust Lääne-Euroopa tippu, loome personaalse ja nutika riigi oma inimestele, et nad saaksid abi ja tuge siis, kui neil seda vaja on. Oleme ambitsioonikad energeetikas – meil on vaja oma LNG terminali, me peame olema rohelist energiat tootev ja teistele müüv riik.

Haridus, ambitsioonikas energiapoliitika, riigireform.

Need on suured muutused ja juhtimisülesanded, millega ei ole hakkama saanud ükski valitsus. Aga meil on julgus neid tegema minna.

Meil tuleb peagi see võimalus.

Eesti 200 moodustab järgmise valitsuse ja see tuleb üks tugev, professionaalne, uue põlvkonna nimel tegutsev meeskond.

Meil on veel üks suur ülesanne.

Ukraina peab võitma sõja. Venemaa peab kaotama.

Ukrainas otsustatakse täna Eesti ja Euroopa tulevik. Ukrainlased võitlevad meie kõigi tuleviku eest täna makstes selle eest ränkrasket hinda.

Meil on vaja teha tööd oma Euroopa liitlastega, et nad ei väsiks, et nad ei alluks hirmule ja terrori taktikale, et Pariisis, Berliinis ja Roomas mõistetaks, mis on Euroopa jaoks selle sõja hind.

Kuid me ei tohi ise väsida. Juba kostuvad valitsusest vaidlused, kas peaks ukraina põgenikke aitama, kas peaks neid Eestisse laskma, kas äkki on neid liiga palju juba.

Kas me saame endale lubada selliseid küsimusi esitada? Ei saa.

Me peame Eesti sees võitma neid, kes tahavad meid kahtlema panna selles, kas see võitlus Ukrainas on ikka meie võitlus.

Eestil on oht ära vajuda. Valitsuse saamatus tagada meie energiajulgeolek ja inimeste ja ettevõtjate hakkamasaamine, visiooni puudumine, väsimine.

Meie ülesanne on mitte lasta sellel juhtuda. Mina olen poliitikas ja täna siin teie ees seetõttu, et ma tahan võidelda avatud, liberaalse Euroopa ja Eesti eest.

Me peame täna väsimatult energiat säästmata võitlema sõjas, aitama ukrainlasi ja Ukrainat, tegutsema selge plaaniga energiakriisi lahendamisel ning võitlema julge eestvedamise ja hea valitsemise eest. Me ei tohi leppida keskpärasusega.

5. märtsil toikuvatel valimistel seisab meil ees võitlus Eesti tulevikusuuna eest.

Eesti 200-l on võtmeroll selles, millise suuna Eesti võtab, sest ilma meieta ei ole võimalik luua progressiivset ja liberaalset valitsust.

Mina võitlen. Siin ma olen ja teisiti ma ei saa.

Meie Eesti 200-s võitleme.

Me oleme teinud läbi pika tee siia, kus me täna oleme ja meil on olemas visioon, meil on olemas meeskond üle Eesti, meil on raha. Eesti 200 ei ole väike rakuke Tallinnas, sõpruskond, kes soovib maailma paremaks teha.

Eesti 200 on suur, 900 liikmega erakond, mille tegevus ulatub pea igasse Eesti otsa. Meil on tugevad meeskonnad kohalikes omavalitsustes. Me oleme ainuke erakond, kelle liikmeskond kasvab pidevalt, sest inimesed soovivad meiega liituda.

Me inspireerime, me anname Eesti inimestele lootust.

Kuid mis kõige olulisem, meis on usku ja meis on energiat. Me toome uued inimesed poliitikasse, energilised noored, targad haritud naised, inimesed Põlvast, Pärnust, Viljandis, Narvast ja Kuressaarest.

Me vahetame välja need 101 rahvasaadikut, kes ei ole oma tööga hakkama saanud.

Eesti vajab uusi inimesi poliitikasse, uut hingamist ja uut poliitikat. Teeme selle vahetuse.

Ma tänan teid, südamest.

Rohkem uudised