Kristina Kallas: valimiskampaaniatele tuleb kehtestada rahaline piir

22. november 2022

Kõik valimiskampaaniatega seotud (reklaami)kulud peab erakond katma annetustest ja liikmemaksudest.

Erakondade rahastamine vajab suuremat muutust kui vaid Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) õiguste laiendamine ja kontrolli korrastamine.

Ma pean väga õigeks seda, et ERJK-le antakse õigus kolmandatelt osapooltelt informatsiooni küsida ning ka erakondade sidusorganisatsioonide osalemist kampaaniates kontrollida. See vähendab korruptsiooni.

Arutelu selle üle, kas järelvalvet peaks tegema riigikontroll või ERJK on üksnes tähelepanu eemale juhtimiseks peamisest, milleks on poliitiline korruptsioon ja poliitiline mõjutaine läbi erakondade rahastamise. Korruptsiooni vastu võitlemine on erakondade rahastamise juures kõige olulisem aspekt. Me oleme näinud, kuidas sisuliselt saab endale erakonna osta ja korruptiivset raha kasutada ilma, et sellele järgneksid tõsiseltvõetavad tagajärjed.

Eesti 200 tahab erakondade rahastamises oluliselt põhjalikumat muutust, mis viiks meid välja idaeuroopalikust “ostan endale erakonna” poliitikast.

Valimiskampaaniatele tuleb panna peale rahaline piir, et takistada ühel või mõnel rikkal inimesel osta endale erakond ja osta riigikogus kohti. Riigieelarveline rahaline eraldus peab olema erakondade vahel võrdsem ja seda ei tohiks kasutada valimiskampaania reklaamikuludeks.

Tänane olukord põhjustab erakondades kalkuleerimise, kus ostetakse võlaga endale kalli kampaaniaga maksimaalne riigikogu kohtade arv, mis toob pärast suurema rahastusena ka raha tagasi.

Eesti 200 on seisukohal, et riigieelarvelist toetust erakondadele tohib kasutada üksnes erakonna igapäevaste tegevuskulude katmiseks.

Kõik valimiskampaaniatega seotud (reklaami)kulud peab erakond katma annetustest ja liikmemaksudest. Samuti tuleks riigieelarvest erakondade rahastamise kogukulu vähendada vähemalt miljoni euro võrra, kusjuures, see summa jääks muutumatult kehtima kogu eeloleval valimiste vahelisel perioodil (2024-2027). Korruptsiooniga võitlemiseks on vaja kehtestada norm, et kriminaalkorras karistatud erakond ei saa riigieelarvelist toetust kuni karistuse kehtivuse lõpuni.

Rohkem uudised