Kristina Kallas: koolide staadionid võiksid olla sportijatele pidevalt avatud

11. juuli 2023

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas saatis omavalitustele ja riigikoolidele kirjad, kus palub võimaldada aastaringset ligipääsu koolide välistele spordirajatistele.

Minister Kristina Kallase sõnul võiks kehtida põhimõte, et kõik, kes soovivad sportida - joosta, võimelda, pallimänge mängida, saavad seda teha, kasutades ka koolide spordirajatisi. „Lastele, noortele ja ka täiskasvanutele võiks olla tagatud pidevalt juurdepääs koolide spordirajatistele, kui nende eesmärgiks on sportlikku laadi tegevused,“ sõnas minister ning avaldas lootust, et koolid koostöös omavalitsustega leiavad kogukonnale sobivad lahendused, kuidas hoida spordirajatised avatuna nii, et samal ajal oleks tagatud ka turvalisus ja heakord.

Paljud lapsed, noored ja täiskasvanud soovivad aastaringselt ja koolipäeva järel õhtuti kasutada koolimajade juures asuvaid spordirajatisi. Paraku on kohati piirdeaiad lukustatud ning ligipääsu staadionitele ei ole. Tänavune aasta on kuulutatud ka liikumisaastaks, eesmärgiga tekitada kogu ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside vastu. Spordirajatiste laiema kasutusvõimaluse pakkumine soodustab liikumisharjumuste suurenemist, aitab kaasa tervislike eluviiside levikule ja Eesti inimeste tervena elatud aastate kasvule. 

Rohkem uudised