Kristina Kallas: esimehe kandidaadi programm

20. september 2022

Eesti valitsemise juures on juba mitu kümnendit samad inimesed, kes on tänaseks kaotanud sihi, miks nad poliitikas on ja mida nad Eesti jaoks saavutada soovivad.

Kogu energia läheb tänaseks saavutatu hoidmisele, mitte edasi liikumisele. Meie valitsemine on lohisev ja reaktiivne, Eesti valitsused on läbi kukkunud pea kõikides kriisides, mis meid viimastel aastatel tabanud on. Vastureaktsioonina sellele lohisemisele ja suutmatusele juhtida, on pead tõstmas viha kõigi ja kõige vastu ning tuure kogub poliitiline jõud, mille lahendus on Eesti tagasi viia kümnendite tagusesse aega. Valitsuse suutmatus tegeleda elektrituru reformiga on muutmas populaarseks seisukohta, et rohepööre tuleb peatada. Valitsuse suutmatus tegeleda majanduse konkurentsivõime kasvatamisega ja inflatsiooniga on muutmas populaarseks seisukohta, et riik peab võtma majanduse üle ja jagama inimestele ohtralt toetusi. Autokraatlikele juhtidele meeldib see, kui rahvas sõltub valitsuse jagatavates toetustest ja ettevõtlus on nõrk. See võib paisata meid pikaaegsesse seisakusse, kus noored ei näe enam Eestis perspektiivi ning lahkuvad. Meil on igas mõttes vaja Eesti riik uuesti käima saada ja tuua tagasi nälg teha asju ära!

Mina soovin, et näeksime oma tänaseid nõrkusi ja leiaksime endas energia kriise lahendades vaadata pikalt ette ja teha vajalikke otsuseid, mis meile toovad tulevikus tulu. Eesti poliitikas on vaja värsket energiat, ettepoole pilku, julgust teha otsuseid, mille tulemused on horisondi taga. Ma soovin vähem kemplemist eilse üle, vähem enesekeskset parteilist punktivõidu peale sihitud poliitilist kultuuri. Ma soovin, et me vaidleksime Riigikogus tuliselt Eesti suurte arengute üle. Ma soovin, et meil oleks riigivalitsemise juures inimesed, kes on tulnud poliitikasse selge visiooni ja missiooniga, kes ei ole kasvanud Stenbocki maja koridorides ja kelle lojaalsus ei kuulu erakonna keskkontorile, vaid Eestile.

Eesti on palju saavutanud, kuid meil on pikk tee veel minna õnnelike ja kõrge heaolutasemega riikide klubisse. Eesti 200 on oma loomise algusest peale veendunud, et kõrge heaolutasemega riigiks kasvamiseks on meil vaja pikka plaani. Erakonna esimehena seisan ma selle eest, et Eesti valitsuses oleks pika vaatega juhid. Me peame Eestis keskenduma sellele, mis on meil see vara, millesse investeerides me oma jõukust kasvatame. Meie ainuke vara on meie inimesed – me peame investeerima nende haridusse ja tervisesse. See teeb meid rikkaks. Seega,

 • Ma tõstan õpetajate palgad 120% Eesti keskmisest 2 aastaga.
 • Ma teen ära ühtse Eesti kooli reformi järgmise kümnendiga.
 • Ma loon Ida-Virumaa koolipöörde programmi, et viia Ida-Virumaa koolid üle keelekümblusõppele ja tõsta akadeemilise hariduse kvaliteeti.
 • Ma teen järgmisel aastal korda õppelaenude süsteemi, et tudengid saaksid keskenduda õppimisele ja mitte töötamisele.
 • Ma seisan kõrghariduse rahvusvahelistumise eest, et meil oleks vähemalt üks ülikool maailma 100 tippülikooli hulgas.
 • Ma loon koolipsühholoogide programmi, mille eesmärgiks saab koolipsühholoogide koolitamine ja koolipsühholoogide järelkasvu eest seismine.
 • Ma seisan selle eest, et meil ei oleks iga-aastaselt 2000 kadunud noort koolisüsteemist välja kukkunud ja põhihariduse tasemega jäänud meie inimest.

 

Eesti tulevik on fossiilsete kütuste-vaba majandus, kus meie ettevõtted on globaalsel turul konkurentsivõimelised ja toodavad rohelise energiaga tooteid. Meie praegune võitlus Eestis on rohepöörde eest. See ei ole minu jaoks vaid kliimamuutusega tegelemine, vaid Eesti majanduse viimine uuele kõrgemat lisandväärtust tootvale tasemele, maailma konkurentsis rikaste ettevõtete klubisse. Kui me kukume läbi rohepöördes, kukume me läbi oma järgmiste põlvede heaolu kasvatamises.

 • Ma koostan valitsuses selge plaani, mis aastatel millised roheenergia tootmisvõimsused Eestis püsti pannakse, et aastaks 2030 oleks Eesti roheenergiat eksportiv riik Läänemere piirkonnas. Ma esitan selle plaani 2 kuu jooksul pärast valitsuse töö alustamist.
 • Ma viin eduka finišini Eesti metsanduse arengukava. Ma kaasan sinna metsanduse valdkonna eksperte ja huvirühmasid.
 • Ma toetan puidu väärindamist puidu põletamise ja palgi väljaveo asemel. Ma toetan puidukeemia tootmise rajamist Eestisse, et igast raiutud puust toodaksime me maksimaalselt väärtuslikku ja kauakestvat toodet.
 • Ma loon ringmajanduse fondi, mis rahastab ringmajanduse algatusi ja start-up ettevõtteid.

 

Eesti vajab muutust riigivalitsemises. Meie valitsemise süsteem ei toimi enam uuenduslikkust ja innovatsiooni soosivalt, vaid inertselt ja mugandunult. Järgmine valitsus peab läbi viima väga ulatusliku riigireformi.

 • Ma esitan riigikogule riigireformi kava kuu aega pärast uue valitsuse tööle asumist.
 • Ma loon riigiettevõte, mis hakkab välja ehitama IT-lahendusi personaalse riigi ülesehitamiseks. Ettevõte kaasab kõige targemat talendid kogu maailmast. Eestist peab saama personaalse bürokraatiavaba riigi lahenduste eksportija number 1 maailmas.    
 • Ma esitan teisel valitsuse töönädalal erakondade rahastamise seaduse muutmise ettepanekud, et peatada arutu reklaamikampaaniatele maksumaksja raha kulutamine ja korruptsioon maksumaksja rahaga.
 • Ma algatan riigieelarve põhjaliku auditi, et teha korda riigi rahandus, tõsta välja kõik rumalad ja ebavajalikud kulud ning seada Eesti riigi selged prioriteedid eelarvesse.
 • Ma viin sisse Põhjamaade koostöö voliniku koha Riigikogus ja esitan avalduse Eesti liitumiseks Põhjamaade Ministrite Nõukoguga.

 

Eesti vajab muutust ja majanduse ja maksupoliitikas, kultuuripoliitikas, regionaalpoliitikas, ja lõimumispoliitikas. Nende muutuste elluviimiseks on vaja tugevat meeskonda ja selle valdkonna eksperte. Erakonna juhina töötan selle nimel, et mul oleks meeskond, kellega järgmises valitsuses muutusi ellu viia. Erakonna juhina töötan ka selle nimel, et erakonnal oleks üle Eesti kõikides piirkondades tugevad tegijad, uuendusmeelsed eestvedajad ja julged otsustajad. Eesti 200 toob muutuse!

Rohkem uudised