Kadri Paas: Moskvale alluv kirik on inforelv

12. oktoober 2022

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on samasugune inforelv, nagu olid Eestis keelustatud Kremli-meelsed telekanalid, kirjutab sisejulgeoleku asjatundja Kadri Paas.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) tegevus tuleb Eestis keelustada, kui soovime tähistada ka Eesti riigi 200. või 300. sünnipäeva. Selleks on praegu tagumine aeg. Miks?
Pole mõtet end petta ja arvata, et 2002. aastal siseminister Ain Seppiku ja peaminister Siim Kallase heakskiidul Eestis registreeritud MPEÕK levitab ja õpetab ligimesearmastust, jagab rahumeelset vaimutoitu ja siirast õnnistust. Ei, tegemist on Kremli ühe kõige tõhusama pehme jõu arendaja ja levitajaga. Samasuguse info- ja kognitiivse sõjategevuse relvaga, nagu olid Eestis keelustatud Kremli-meelsed telekanalid.
Pehme jõud ei mõju üleöö: täna kuulan jutlust ja homme reedan kodumaa. Pehme jõud kujundab identiteeti ja väärtushinnanguid aeglaselt, ent piisavalt tugevalt ja veenvalt, et olla pikas perspektiivis ohtlikum kui mürsud või raketid. MPEÕKi süsteemne pehme jõu operatsioon on märksa ulatuslikuma, pikaajalisema ja ajusid loputavama mõjuga kui Solovjovi lärmamine. Kiriku ja selle allasutuste alateadvusele suunatud mõju on sügav ja salakaval.
MPEÕK on Vene välis- ja sõjaväeluurega tihedaid sidemeid omava Moskva patriarhaadi hierarhiline ja vaimne haru, mis levitab ja õigustab Eestis nn Vene maailma (Russki mir) ideoloogiat ja narratiive, milles Eestil ega Baltikumil ei ole iseseisvate riikidena eluõigust. Vene maailmas kuuluvad kõik õigeusklikud kristlased ühte kirikusse ja õigeusku.
Russki mir ulatub üle idaslaavlaste asustatud territooriumide, mis kunagi kuulusid ajaloolise nn püha Venemaa koosseisu, st sinna kuuluvad ka venekeelsete ja õigeusu diasporaade territooriumid teistes maailma riikides, sh Eestis.

Kremli ja Moskva kiriku eesotsas seisva patriarh Kirilli tõlgenduses tähendab Russki mir laienevat impeeriumi, suurvene šovinismi ja kõige veneliku ülistamist. Kremli tapatalguid Ukrainas õigustav ja õnnistav kirikupea Kirill on Venemaa püha sõja ideoloogia kõige järjekindlam apologeet. Seda, mida Russki mir korraldab praegu Ukrainas ja Euroopas, ei ole mõtet üle korrata.
Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik ja selle Eesti haru MPEÕK toimivad täpselt sama loogika järgi nagu Kremli-meelsed telekanalid, mille Eesti valitsus pärast lõputut venitamist keelustas. Nii Kremli telekanalid kui president Putini lähedase kaasvõitleja patriarh Kirilli juhitav kirik tegelevad Eestis salakavala pehme jõu abil vaenuliku, aeglase, kuid veenva mõjutustegevusega, mille keskne eesmärk on suurendada ja laiendada Kremli maailmapildi levikut riikides, kus on ulatuslik vene kogukond.
Eestis on pinnas Russki mir'i ideoloogilistele siiretele kahtlemata sobiv. Seda juba alates Eesti taasiseseisvumisest, mil siinsed valitsused ei suutnud kehtestada Eestis ainult eestikeelset lasteaia- ja kooliharidust, jätsid Eestis elavatele Vene kodanikele hääleõiguse omavalitsuste valimistel ning tagatipuks tühistasid 2001. aasta 21. novembril isegi volikogu ja vallavõi linnavalitsuse istungitel riigi- ehk eesti keeles istungi pidamise nõude.
MPEÕKi jaoks on see ideaalne keskkond, kus Eestis elavate Venemaa kodanike - selle aasta alguse seisuga üle 81 000, lisaks üle 66 000 halli passi omaniku - identiteeti ja väärtushinnanguid Kremlile soodsas suunas kujundada ja kasvatada verisele režiimile ustavaid jüngreid.
Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets sedastab oma hiljutises kirjutises, et Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik peab end imperiaalseks kirikuks. See avaldubki eeskätt Russki mir'i idees ja samamoodi Kremli-meelse patriarh Kirilli arusaamas ajaloolisest kristlikust Venemaast, kuhu kuuluvad nii Venemaa, Valgevene kui Ukraina. Nende ideoloogiliste nurgakivideta poleks Ukraina sõda ega ka ukrainlaste genotsiidi.
Arvestades, et õigeusk on Eesti peamine religioon - ligikaudu 180 000 inimest peab ennast õigeusklikuks ja tasapisi nende hulk aina kasvab -, siis aeglaselt, ent järjekindlalt suureneb ka oht Eesti (sisejulgeolekule. Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirikusse kuulub Eestis ligikaudu 150 000 liiget. Ülejäänud on Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liikmed, kes on valdavalt eestlased ega saa osa vaenulikust ajupesust.
MPÕEK väidab, et nad on põliselt Eesti alal tegutsenud, kinnitades siinmail kanda juba 11.-12. sajandil. Viimati mainis siinse kiriku metropoliit Jevgeni seda septembrikuu õigeusu väljaandes npaBocjiaBHbiH CoöecbflHMKt. Seda, et Eesti territoorium on põline Venemaa osa, rõhutab MPEÕK sageli.
2021. aastal anti Tallinna linnavalitsuse, st kapo aastaraamatu kangelase Mihhail Kõlvarti toel eesti ja vene keeles välja koguteos «Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat», milles Pühtitsa kloostri iguumenja (eestseisja) Filareta (Kalatševa) mainis, et Pühtitsa mäelt leitud hauad on Aleksander Nevski sõdurite omad, ja viitas nendega seoses Vene õigeusu vaimuliku Kroonlinna Joanni (Johannese) sõnadele, et «siin on iga jalatäis maad niisutatud vene verega. Pärimuse järgi leidis sellel mäel aset lahing suurvürst Aleksander Nevski juhitud Vene vägede ja Teutooni ordu rüütlite vahel, mis lõppes sakslaste lüüasaamisega».
Samuti korraldas MPEÕK mõne aasta eest ajalookonverentsi, mille käigus iseloomustati Eestit vene õigeusu iidse territooriumina. Seejuures on Kremli narratiivist erinev Teise maailmasõja käsitlus MPEÕKi hinnangul ajaloo kuritegelik ümberkirjutamine.

Olgu öeldud, et Eestis allub otse Kremlile, st president Putinile ja patriarh Kirillile kaks kogudust: Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne kogudus ja Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster Kuremäel. Siseminister Robert Lepikson registreeris need kaks kogudust Eestis 1998. aastal.

Ülejäänud Vene õigeusu kogudused alluvad Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikule, mis allub omakorda Moskvale. Praegusel ajal ühendab MPEÕK 38 kogudust.
Kremli kiriku vaimulikkond Eestis koosneb 69 vaimulikust: metropoliit, piiskop ja abipiiskop, 52 preestrit ja 14 diakonit. Eesti riik on 29 kirikuhoonet rentinud MPEÕKile ja üheksa kiriklikku uusehitist kuuluvad MPEÕKile, sh ka 2013. aastal Lasnamäele püstitatud kirik, mille pühitses sisse patriarh Kirill ja mille ehituseks käis Keskerakonna kunagine esimees Edgar Savisaar Venemaa Raudtee juhilt Vladimir Jakuninilt raha küsimas.

Patriarh Kirilli pastoraalvisiidid riikidesse, mida peetakse Vene maailma osaks, misjonitegevus ja mitteametliku isikliku mõju tugevdamine selles valdkonnas on üks paljudest meetmetest, mida kasutatakse Kremli imperialistlike ideede edendamiseks ja levitamiseks pehme jõu meetodil. Näide sellistest meetmetest olid patriarh Kirilli sagedased pastoraadivisiidid Ukrainasse, mille vältel ta kutsus üles ületama Ukraina õigeusu skisma ja looma tihedamaid kontakte Moskva patriarhaadiga.
Patriarh Kirilli otsene alluv, MPEÕKi metropoliit Jevgeni (kodanikunimega Valeri Rešetnikov), kes omab jätkuvalt Eestis elamisluba, ei ole samuti sõnagagi ukrainlaste genotsiidi hukka mõistnud. Moskva Vaimuliku Akadeemia ja seminari rektorina külastas ta Krimmi kohe 2014. aasta kevadel, vahetult pärast poolsaare okupeerimist.
Kokkuvõtlikult. Moskva patriarhaadi käekäik ja rahastamine, sh MPEÕKi heaolu sõltub otseselt Kremlist ja Venemaa eriteenistustest. Patriarhaat! kasutatakse ära vaenulikus mõjutustegevuses Balti riikides ja kaugemalgi. MPEÕK on Vene identiteedi osa ja Kremli käepikendus Venemaa geopoliitiliste eesmärkide eest seismisel. Eestis suleti Venemaa telekanalid, nüüd oleks ülioluline, et meie riigi kestmise huvides keelustataks Eestis võimalikult kiiresti ka MPEÕKi ja kõigi selle allasutuste, MTÜde ja sihtasutuste tegevus.

2 MÕTET

• Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik ja selle Eesti haru MPEÕK toimivad täpselt sama loogika järgi nagu Kremli-meelsed telekanalid, mille Eesti valitsus pärast lõputut venitamist keelustas.

• MPEÕK on Vene välis- ja sõjaväeluurega tihedaid sidemeid omava Moskva patriarhaadi hierarhiline ja vaimne haru, mis levitab ja õigustab Eestis nn Vene maailma ideoloogiat ja narratiive.

Rohkem uudised