Ivo Kappet: Tallinna Kesklinna Valitsus – kui eunuhh Varys

23. september 2021

Kultusfilmi „Troonide mäng“ üks taustategelasi oli (kuri)kuulus eunuhh Varys – varatu vasall, kes pidevalt punus väiksemaid või suuremaid intriige, tegi väiksemaid ja suuremaid teeneid pidevalt vahetuvatele valitsejale jne. Lõppkokkuvõttes ei otsustanud ta kunagi midagi, kuid läbi õukonnamängude suutis ta end alati teha vajalikuks. Minu arust täielik sarnasus tänaste Tallinna linnaosa valitsuste olemusega – vajalikud spioonimeistrid istuvale linnavalitsusele ja ei mingeid muid olulisi funktsioone.

Olgu alustuseks kohe ära öeldud – Tallinna Kesklinna Valitsus on oluline struktuuriüksus ja  institutsioon ning seal töötavad inimesed on vajalikud partnerid kesklinlastele ja Kesklinnas tegutsevatele ettevõtetele. Probleem on selles, et tänane linnaosavalitsuste töökorraldus on aegunud ja ei täida oma funktsiooni, sest puuduvad ühelt poolt nii ideed, mida peaks linnaosavalitsus korraldama, kui ka teiselt poolt rahalised vahendid tegevuste elluviimiseks. Tallinnas on kujunenud linnajuhtimise korraldus, mida iseloomustab ülim tsentraliseeritus, mis ei ole kuidagi ühegi  kesklinalse huvides.

Tallinna Kesklinnas elab ca 62 000 elanikku, mis teeb Kesklinnast ühe suurima omavalitsusüksuse Eesti mastaabis! Kõik Kesklinna elanikud maksvad makse, kuid saavad otsustada kõigest ligi 6 miljoni euro suuruse (2020. aasta andmed) kulutuste struktuuri üle. Kindlasti tulevad siinkohal kohe esile kriitikud, kes toovad välja kümneid tabeleid, kuidas kesklinnas ehitatakse, renoveeritakse ja asfalteeritakse jne. Olgem ausad: Tallinna Kesklinn täidab väga suures ulatuses oma rolli pealinnana ja suur osa investeeringuid ja kulutusi, mis siia täna tehakse, on nö pealinna kulutused ja investeeringu, mis on tehtud Eesti riigi, kõigi Eesti elanike ja paljude teiste Tallinna linnaosade huvides, kuid väga vähesed neist muudavad elu paremaks 62 000le kesklinlasele, kes siin igapäevaselt elavad. 

Toon esile mõned näited. Paljudel kesklinlastel on probleeme sellega, et saada oma laps kodulähedasse lasteaeda, kooli või trenni – vabu kohti või tegevuskohti lihtsalt pole. Tänavad on autokesksed, kus autod ohustavad pidevalt kergliikureid ning auto ja kergliikur omakorda pidevalt jalakäijat. Kesklinnas on tänavaid, mis  iga vihmaga muutuvad tänu lõputule asfalteerimisele (ja viletsale kanalisatsioonile) jõgedeks nii, et sõida või paadiga, ja kus samade tänavate keldrikorrused on pidevalt vee all. Üha enam ja enam tunnetame seda, kus lõputu asfalteerimine ja vilets rohealade planeerimine tõstab suviti linnatemperatuuri kõrgemale kui Sahhaara kõrbes, kus linnaplaneerimine on nii vildakas, et meil on tekkinud mõiste „Bermuuda kolmnurk“, kus kesklinlastest eakad peavad oma vanaduspõlve veetma eakate kodudes väljaspool Tallinna (MIKS? !? Nad on ju terve elu tasunud makse just Tallinnasse!) jne.

Asumikesksus on uudne lähenemine linnaelu korraldusele. Asumites elavad inimesed ongi need linnakodanikud, kelle huvides peab linna arenema. Tallinnas tuleb viia läbi eelarve reform ja on aeg anda nii õigused kui ka vastutus kesklinlastele: Kesklinna Valitsusele ja Asumivanemate Kogule. Olen kindel, et saame oluliselt parema sisendi ja ka oluliselt parema väljundi kui vähendame linnaelanike ja linnajuhtimise vahel olevaid juhtimistasandeid. Kesklinna eelarve peab suurenema kümnekordseks st 60 miljoni euroni.

Loome oma lastele turvalise kooliteed, jalakäijatele ja ratturitele turvalised teed, toome roheluse iga teede planeeringu kohustuslikuks osaks, korraldame ise oma laste algkooli tee selliselt, et lastel säilib  soovi käia hiljem ka progümnaasiumis ja gümnaasiumis. Toetame mikro- ja väikeettevõtluse tegevuse algust meie asumites, uute töökohtade loomist. Toetame spordiklubisid kodulähedaste sportimisvõimaluste loomisel. Pakume oma kasvatajatele ja treeneritele palgatoetust, et nad oleksid motiveeritud tegelema meie laste ja noortega. Loome meie eakatele võimaluse veeta oma vanaduspõlv just selles keskkonnas, kuhu nad isegi on panustanud terve oma pika elu!

Muutused ei tule iseenesest – valikuid teevad kesklinlased KOV valimistel ja iga hääl loeb. Tõuse seekord diivanilt ja tuli vali muutused Tallinnas ja Kesklinnas! Vali Eesti 200

Rohkem uudised