Ignar Fjuk: Hea riigikogulane, kui võrdled riigikogu Harju keskmisega, peaks ka Sinu palk olema keskmine

24. veebruar 2023

Ära eelda, et riigikogu on läbilõige Eesti ühiskonnast. Sina pead olema eestvedaja, et seda paremaks muuta, soovitab Ignar Fjuk (Eesti 200).

Minu soovitused järgmise riigikogu igale liikmele.

1. Kui astud üle riigikogu läve, siis ära unusta, et esikohal on alati Eesti, mitte Sinu erakond, siis oled Sina ja Sinu väärikus, ja alles seejärel Sinu eestimeelne erakond.

2. Loe läbi kogu Eesti põhiseadus ja ära piirdu ainult preambula ja seal kirjutatu korrutamisega. Jõua vähemalt teise peatükini, mis sõnastab põhiõigused, vabadused ja kohustused. Selle mõistmises avaldub ka Sinu võime mõsta ja väärtustada Eestit. Ühtlasi pea meeles, et kõigi põhiseaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks võib alati leida erinevaid teid ja meetodeid. Erinevuste ilmnemine ei anna veel alust oponenti vaenlaseks pidada.

3. Ära unusta, et iga sinu samm ja sõna on kellelegi eeskujuks. Kui sa vaenad ja alandad riigikogu kõnepuldist oma kolleegi või tema erakonda, siis sa alandad tegelikult tema valijat. Siis sa alandad Eestit. Ja tegelikult ka iseennast.

4. Sinul on kõik volitused osaleda kõigi Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamisel, sh valitsusasutuste sellealase tegevuse järelevalve teostamisel. Ära hädalda, kui tulemus ei vasta Eesti huvidele – Sina oled siis ise jätnud oma töö tegemata, Sina vastutad!

5. Muuda riigikogu valmisteks moodustatavate ringkondade suurust nii, et väiksema ja suurema vahe ei oleks suurem kui 1,5 kordne. Täna on väikseimas 5 (Lääne-Viru) ja suuremas 16 (Harju, Rapla) mandaati.

6. Ära kuritarvita riigikogu liikmena oma seisundit. Sinu pädevuses on muuta erakondade rahastamist viisil, et see oleks kooskõlas võrdsete võimaluste ja ausa konkurentsiga.

Esiteks, riigieelarvelist toetust tohiksid erakonnad kasutada üksnes tegevuskuludeks. Kõik valimiskampaaniatega seotud kulud peab erakond katma oma vahenditest. Teiseks, riigipoolne toetus peaks koosnema kahest osast – baasosast ja tulemusosast. Baasosa jaguneks võrdselt kõigi Riigikogu valimistel vähemalt 2% häältest kogunud erakondade vahel.

Tulemusosast jagatava eraldise suurus peaks olema proportsionaalne riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga. Ja kolmandaks, erakondade rahastamise kogukulu tuleks vähendada vähemalt 1,2 miljoni euro võrra (4,0 miljonit eurot), kusjuures see summa jääks kehtima kogu valimiste vahelisel perioodil (2024-2027). Edaspidi võiks seda muuta vaid lahkuv riigikogu järgmise koosseisu jaoks ja vähemalt kolm kuud enne oma volituste lõppemist.

7. Ära eelda, et riigikogu on läbilõige Eesti ühiskonnast. Sina pead olema eestvedaja, et seda paremaks muuta. Kui soovid riigikogu võrrelda Harju keskmisega, siis peaks ka Sinu palk olema Harju keskmine.

Rohkem uudised