Erakond Eesti 200 avalikustas täna valimiskongressil programmi Riigikogu valimisteks

15. jaanuar 2023

Erakonna aseesimehe Kristina Kallase sõnul on see muutuste kava, mida tuleb teha selleks, et Eesti inimeste heaolu kasvaks ning me suudaksime riigi ja ühiskonnana ennast ja oma loodust kaitstes võidelda globaalsete konfliktide ja kliimakriisiga.

Eesti 200 peamised lubadused:
1. Eesti vajab laiapindse riigikaitse arendamiseks erakondadeülest riigikaitsekokkulepet järgmiseks kümnendiks. Eraldame sõjalisele riigikaitsele 3% riigi SKP-st ning elanikkonna ja taristu kaitsele kuni 3% SKP-st.
2. Rajame kogu Eestit katva mitmekihilise Kalevipoja kupli (õhu- ja raketikaitse integreeritud süsteemi), mis kaitseb kõiki elanikke ja elutähtsat taristut
3. Investeerime alus- ja üldharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha. Selle eest kindlustame õpetajate palgatõusu, suurendame õpetajate ja tugispetsialistide koolitustellimust, viime ellu ühtse Eesti kooli reformi ja tagame väga hea hariduse igas Eesti piirkonnas.
4. Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka.
5. Selleks, et jõuda õiglase energia hinnani, ehitame rekordkiirusel üles roheenergia tootmisvõimsused, tuulepargid ja laseme võrku päikeseenergia. Planeeringute menetlused teeme 6 aasta asemel 6 kuuga. Teeme puhta energia tootmise ja kasutuse hüppeliseks suurendamiseks riikliku eriplaneeringu.
6. Suuname loomemajanduse valdkonna käibemaksu 15% ulatuses valdkonda tagasi.
7. Seisame kultuuritöötajate väärilise töötasu eest. Lahendame loovisikute sotsiaalsete garantiide probleemi.
8. Maksusüsteem peab olema ühetaoline ja stabiilne.  Me ei toeta maksude tõstmist vaid eelarvetulude suurendamise eesmärgil. Kaotame maksuküüru, mille sisseviimine oli viga, mis tuleb kiiresti parandada.
9. Eesti riik peab seisma selle eest, et Eesti kapitalil põhinevatel ettevõtetel oleks võimalikult palju motivatsiooni oma peakorterid Eestis hoida.
10. Viime ellu riigireformi ja muudame läbi personaalse riigi kontseptsiooni Eesti vähem bürokraatlikuks, ja riigi poolt pakutavad teenused vajaduspõhiseks.
11. Loome võimalused tööandjatele oma töötajate tervisesse rohkem investeerida – tervisekonto rahaline panus, mida tööandja saab maksuvabalt panustada, on 1200 eurot aastas. Tervisekonto raha on töötaja kasutada ennetustegevusteks ja tervise parandamiseks.
12. Personaliseerime toetused ning paneme need toimima iga eestimaalase vajadusest lähtuvalt.
13. Me seisame isikuvabaduste kaitsel. Kõigil inimestel Eestis peab olema õigus otsustada oma elu üle ja võrdne õigus abielluda ja pere luua.
Programm tervikuna: https://www.eesti200.ee/programm/

Rohkem uudised