Erakond Eesti 200 avalik pöördumine majandusminister Taavi Aasa poole

10. mai 2022

Lugupeetud majandusminister Taavi Aas

Tõenäoliselt jälgib enamik Eestimaa inimesi praegu seda, kuidas valmistub Eesti Vabariik loobuma Venemaa gaasist, et mitte toetada agressori sõjategevust Ukrainas. Vähem oluline ei ole ka see, kuidas need protsessid on juhitud, sest meie jaoks on eluliselt tähtis piisava gaasivaru olemasolu ning Venemaa torugaasist vabanemine juba lähitulevikus.

Paraku on lahenduseks pakutud LNG terminali rajamine viimase nädalaga jõudnud tupikseisu, millist olukorda, ei saa nimetada hästi juhitud protsessiks ning milles vastuste asemel on kerkinud esile üha uusi küsimusi.

Riigi turvalisuse seisukohalt on oluline, et keerulistel aegadel jõuaks inimesteni selged sõnumid. Vältimaks infomüra ja üha suurenevaid kahtlusi protsesside kulgemise kohta, esitame avalikult Eesti energiajulgeolekut puudutavad küsimused ning soovime neile ka avalikke ja ausaid vastuseid.

  1. Miks ei keera Eesti riik ühemõtteliselt selga Venemaa gaasile ja energiakandjatele?
  2. Mis takistab riiki kiire lahenduse leidmisel ja meie koostööd eraettevõttega selleks, et juba sügisel oleks Eestil oma LNG terminal?
  3. Kas lisaeelarvega eraldatav 171 miljonit eurot on mõeldud Venemaa torugaasi ostmiseks, juhul kui LNG projekt ei peaks õnnestuma?
  4. Kas vastab tõele, et Eleringi juhid on valitsuse kabinetinõupidamisel käinud välja mõtte, et Ukraina sõja lõppedes võiksime Venemaa torugaasi edasi tarbida, sest see võib olla siis soodsama hinnaga?
  5. Lisaeelarvega eraldatakse Eleringile selle projekti infrastruktuuri arendamiseks täiendavalt 30 miljonit eurot. Kas see summa lisatakse põhivõrgu tariifile ning kas selle peavad kinni maksma tarbijad?
  6. Milleks on tarvis eelnõud, mis riigistaks hädaolukorra seadusele viidates LNG kaid rajada sooviva eraettevõtte varad?
  7. Kuidas on selline natsionaliseerimine kooskõlas ettevõtlusvabaduse, vabaturumajanduse ja Euroopa Liidu direktiividega?
  8. Millistel põhjustel otsustas põhivõrguettevõte Elering minna turult üle pakkuma LNG tankerit, mille eraettevõtjad olid oma lahenduse pakkumiseks juba välja valinud?
  9. Kuidas garanteeritakse Eestile, et planeeritavas ühisprojektis Soomega ei otsusta meie partnerid ühel hetkel osta soodsatel tingimustel gaasi ikkagi Venemaalt? 
  10. Millistel põhjustel ebaõnnetus Soomega ühise LNG terminali rajamine Inkoosse ning miks ei alustanud Eesti seejärel vastavalt kokkuleppe aastal 2017 ise oma LNG terminali rajamist?

Rohkem uudised