Eesti 200: Valitsuse suutmatus kokku leppida LNG terminali rajamises seab ohtu Eesti energiajulgeoleku

30. märts 2022

Eesti 200 juhatuse hinnangul vajab Eesti kiireid samme Eesti energiajulgeoleku tagamisel, rajades juba sügiseks Eesti vajadusi rahuldava LNG gaasiterminali.

Eesti 200 juhatuse liikme Pirko Konsa hinnangul on valitsuse senine suutmatus leppida kokku LNG gaaterminali rajamises seadnud ohtu Eesti energiasõltumatuse. „Meil on vaja selget plaani, mitte vanu jutupunkte riikideülesest koostööst. Selle asemel tuleb koostöös erasektoriga leida Eesti riigil sügiseks toimiv lahenduse, kuidas tuua Eestisse LNG ujuvterminal,“ rõhutas Konsa.

Konsa sõnul on energiasõltumatus Venemaast täna niivõrd oluline küsimus, et igati põhjendatud on ka selle investeeringu tarvis laenu võtmine. „Selle lahenduse kiire elluviimine välistab Venemaa energiarelva kasutamise meie vastu,“ märkis Konsa.

Rohkem uudised