Eesti 200: Valitsus peab hakkama energiakriisis juhtima ja vastutama

13. jaanuar 2022

Erakond Eesti 200 hinnangul on Eestil vaja süsteemitu juhtimise asemel selget plaani, kuidas energiakriisiga toime tulla. Selles on olulisel kohal tootmisvõimsuste suurendamine, energeetikasektori selge vastutuse ja juhtimisahelate paikapanek ning lisaraha suunamine vähekindlustatud elanikkonna toetamiseks.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul peab Eesti võtma selge eesmärgi, et me toodaks tulevikus samapalju energiat kui me tarbime. „Aastaid on seistud vastu nii uute juhitavate võimsuste ehitamisele (või ka tuuleparkidele) ja samal ajal survestatud vana elektritootmise lammutamist kiirendatud korras. See ongi toonud meid tänsesse elektridefitsiiti ja hinnakriisi. Siin ei ole süüdi rohepööre, vaid süsteemitu juhtimine,” rõhutas Kallas. Sellepärast leiab Eesti 200, et valitsus peab kiiremas korras  leidma valitsuse liikmete seast konkreetse vastutaja, kes suudaks energiasektorit juhtida ja vajadusele ka nende otsuste eest vastutada.

Kolmandaks leiab Eesti 200, et kogu lisaraha, mis täna teenitakse tuleb suunata vähekindlustatud elanikkonna toetamiseks ning energia varustuskindluse tekitamiseks. Kristina Kallase sõnul tuleks lühikeses perspektiivis toetada elektri- ja gaasiarvete tasumisel ka keskmise sissetulekuga kodusid, kuid ilmselgelt saab see olla vaid lühiajaline meede valitsuste tegemata otsuste tagajärgede leevendamiseks. Pikas perspektiivis tuleb läbi viia elamute küttesüsteemide ja tarbimise analüüs. Seejärel eraldada kordades suuremad toetused majade soojustamisele, aga ka personaalsetele elektritootmis- ja kütmislahendustele,” rõhutas Kallas.

 

Rohkem uudised