Eesti 200 valimisprogramm Tartus keskendub kultuurile ja keskkonnaküsimustele

6. september 2021

Pühapäeval,  5. septembril toimus Tartus, Karlova teatris Eesti 200 üldkoosolek, kus kinnitati valimisprogramm, tutvustati põhilubadusi, näidati avalikkusele kandidaatide nimekirja ning ühisloominguna tehti valmis kunstiteos. Maalimine toimus ühistegevusena ja loometegevusse kaasati kõik koosolekul osalenud isikud.

Eesti 200 linnapeakandidaat ja nimekirja esinumber Kristina Kallas ütles, et Eesti 200  läheb Tartus valimistele muutusi toova programmiga, mis sisaldab selget plaani sellest, kuidas saada Tartu taas kasvavaks linnaks, kuidas tuua linna uue majanduse ettevõtteid, olla linnaruumi arengus ja rohepöördes Baltimaade linnade eestvedaja. „Me läheme valimistele selge plaaniga, kuidas viia ellu Tartus muutusi, mis meid praegusest mugandunud olekust välja toovad,“ lisas Kallas. 

Eesti 200 jaoks üks suurimaid projekte on Raadile kultuurilinnaku jaoks vajaliku taristu arendamine, mis tõmbab käima loomevaldkonna tööstuse, toob Tartusse uusi ettevõtteid ja arendab Raadi linnaosa. 

Eesti 200 Tartu valimisprogrammi põhilubadused: 

 1. Rajame Tartusse kultuuritööstuse linnaku! Kultuuritööstus tõmbab kogu linna kiiremale arengule ja kinnistab Euroopa kaardile kultuuripealinnana. Vajame positiivset muutust kultuuritööstuse kasvuks, mis tooks koostoimes kõrgkoolide, muuseumide ja kultuuriasutustega Tartusse loomevaldkonna ettevõtjad üle maailma. Rajame Raadi tühermaale kultuuritööstuse jaoks vajaliku taristu koos filmilinnaku ja Areena pere- ning ürituste keskusega.     
 2. Tartu jääb roheliseks linnaks! Tahame, et Tartu oleks linn, mis on mitu sammu ees kliimasõbraliku linnaruumi arengus. Peame oluliseks hoonete ja rohealade tasakaalus arendamist. Leiame kultuurikeskusele südalinnas sobilikuma asukoha ja arendame Keskparki pargina. 
 3. Teeme Tartust Baltimaade esimese rattalinna! Rattaga liiklejate arv kasvab, kuid turvalisi, kiireid ja sidusaid rattateid meil ikka ei ole. Tõstame oluliselt Tartu kui rattalinna ambitsiooni ning ehitame nelja aastaga 14 kilomeetrit rattateid kesklinna alustades Riia-Turu ristist ja kesklinna peamistest tänavatest. Jälgime, et turvalised rattateed viiksid kõigi koolimajadeni.
 4. Ettevõtted teevad Tartu suuremaks. Arendame linna piirides äri- ja tootmisettevõtete kvartaleid, kus tuleviku valdkondade ettevõtted saaks tekkida ja laieneda. Oleme aktiivseks koostööpartneriks ettevõtjatele, kõrg- ja kutsekoolidele nii kohalike kui maailma talentide Tartusse toomisel. 
 5. Teeme Tartu esimeseks prügivabaks linnaks Eestis! Meie ambitsioon on, et Tartu oleks esimene ringmajandusega linn Baltimaades. Tartu elanike ja ettevõtjate poolt tekitatud jäätmed ei tohi aastaks 2035 sattuda enam veekogudesse ega õhku, maa peale ega sisse. Prügi on tooraine, mis tuleb uuesti tootmisesse suunata. Selleks käivitame linna ringmajanduse arengufondi ning liitume esimese Eesti linnana Zero Waste programmiga.
 6. Toome linna Emajõe juurde! Toome linlased jõe äärde pakkudes neile seal mõnusaid kohti peatumiseks ja tegutsemiseks. Ehitame piki kaldaid päikeseloojangu terrasse, kohvikuid, spordi- ja mänguväljakuid, noortele pump-tracki, vihma ja lindude eest varju pakkuvaid pinke ja lehtlaid.  
 7. Tõmbame rohkem inimesi Tartusse elama! Tartu on suure potentsiaaliga haridus- ja ettevõtluslinn, kuid noored pärast ülikooli siia elama ei jää. Luues arenemiseks sobiva keskkonna ettevõtetele ning inimkeskse linnaruumi linlastele teeme Tartu ligitõmbavaks nii uutele tulijatele kui ka kunagi lahkunud tartlastele. 
 8. Viime kooliaja alguse põhikoolides kella 9 peale. Tartu lapsed peavad ennast koolis tundma hästi, siis on ka õpitulemused paremad. Teadlased on seda meelt, et juba üksnes hilisem koolipäeva algus arvestab paremini laste ja noorte arenguvajadustega. Ühtne üleminek terves linnas võimaldab kõigile lastele sobivaks teha ka huviringide ja busside ajad. Peame tähtsaks, Tartu lapsed saaksid iseseisvalt kooli ja koju liikuda. 
 9. Toome Tartusse rahvaküsitluse ja rahvaalgatuse. Kaasava demokraatia ajastul ei saa jätkata seniste bürokraatlike kaasamisprotseduuridega. Inimesed tahavad linnaelu küsimustes kaasa rääkida ka valimiste vahelisel ajal. Kehtestame nõude viia olulistes linnaruumi, teenuseid ja keskkonda puudutavates küsimustes läbi rahvaküsitlus. Samuti  viime sisse rahvaalgatuse korra, millega saab linnakodanike allkirjadega lisada volikogu päevakorda punkte, mille osas volikogu peab võtma selge seisukoha
 10. Avame ööpäevaringselt töötava arstikeskuse. Tahame, et linlased oleksid terved ja saaksid abi just sel hetkel, kui nad seda vajavad. Perearsti valvekeskuse loomisega tagame tartlastele vajaliku meditsiinilise abi igal hetkel leevendades samal ajal ka erakorralise meditsiini töökoormust.
 11. Suurendame linna toetus spordi tippvõistkondadele. Tõstame Tartu esindusmeeskondade ambitsioone Eesti ja Euroopa spordivõistlustel. Edukad Tartu tippvõistkonnad tutvustavad läbi spordi Tartut, toovad külalisi, innustavad linlasi ja on eeskujuks noortele. Tahame, et meie spordivõistkonnad mängiksid Eesti meistritiitlile ja ka Euroopa liigades. 

Rohkem uudised