Eesti 200: Ukraina lapsed tuleb lähimasse eestikeelsesse kooli suunata

30. märts 2022

Eesti 200 juhatus otsustas laupäeval teha riigikogule ettepaneku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust nii, et oleks tagatud kõigi Eestisse elama asunud laste õppima suunamine kodulähedasse eestikeelsesse kooli.

Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul on otsus ajakriitiline, kuna Eestisse on juba saabunud suur hulk Ukraina sõjapõgenike lapsi, kes peavad valima eesti- või vene õppekeelega koolide vahel ning suurendavad sellega veelgi rohkem pikaaegset segregeeritust Eesti ühiskonnas.

«Ühtse Eesti kooli otsus, mille kohaselt suunduvad kõik Eestisse kas ajutiselt või pikemaks ajaks elama tulnud lapsed õppima eestikeelsesse kooli, annab Ukraina lapsevanematele selge juhise ning ka võimaldab koolidel kujundada välja vajalikud kompetentsid ja võimekused muukeelsete laste õpetamiseks,» selgitas Kallas.

Seadusemuudatus on aluseks ühtsele Eesti koolisüsteemile üleminekul, kus ei jagata lapsi emakeele alusel enam erinevatesse koolidesse. Eesti 200 juhatuse ettepanekus seisab, et Eesti kool, kus õpe toimub valdavas enamuses eesti keeles, peab pikas plaanis olema õppekohaks kõigile Eestis elavatele lastele. Õppekavad võivad koolis olla erinevad sõltuvalt laste emakeelest ja vajadusest toetada nii emakeele arengut kui ka eesti keele oskuse arengut. Piirkondades nagu Ida-Virumaa, kus eestikeelne kool on vähemuskool, tuleks aga lapsed suunata keelekümbluskooli.

Ettepaneku kohaselt tuleb koos seadusemuudatusega teha haridus- ja teadusministeeriumile ülesandeks välja töötada tegevuskava, mis sisaldab koolidele antavaid lisainvesteeringuid, teadmiste ja kompetentsi osas tuge õppekavade arendamisel muukeelsetele lastele, täiendava personali palkamist ja koolitamist ning muid tegevusi, mis on vajalikud ühtse Eesti kooli tööle rakendamiseks ja muukeelsete laste integreerimiseks Eesti koolisüsteemi.

Rohkem uudised