Eesti 200 toetab maksuküüru kaotamist

15. detsember 2022

Eesti 200 juhatus kiitis täna heaks Riigikogu valimiste programmi majanduspoliitika alused, milles eraldi väärtusena tõstis esile stabiilse ja lihtsa maksusüsteemi.

“Eestil on üks maailma efektiivsem maksusüsteem. Stabiilne ja ettearvatav maksukeskkond on omakorda väärtus iseeneses, mistõttu toetab Eesti 200 tagasipöördumist ühetaolise tulumaksusüsteemi juurde,” ütles majanduse töörühma juht Joakim Helenius.

Tema sõnul on Eesti 200 eesmärk inimeste heaolu ja jõukuse kasv, milleks on vaja, et majandus kasvaks. Majanduskasvu üks eeldus on lihtne, ühetaoline ja stabiilne tulumaks.

“Kõigi astmete kaotamine jätab alles tulumaksuvaba miinimumi, mis tähendab, et kõige vähem teenivad inimesed saavad sellest proportsionaalselt kõige rohkem kasu,” sõnas Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Eesti 200 esimehe hinnangul on aeg lõpetada astmelise tulumaksu ümber toimuv arutelu ning maksupoliitika peab olema lihtne ja ühetaoline. Eesti 200 on Hussari sõnul sõja lõppedes valmis kaaluma rohemaksude kehtestamist, mis soodustaksid rohepööret ning vähendaksid saastavat tarbimist. 

Lauri Hussari sõnul peab Eesti järgmine valitsus toetama riigi arengule suunatud otsuseid, millest üks on maksuküüru kaotamine ja seeläbi tulumaksusüsteemi taas inimestele arusaadavaks muutmine. Selline valitsus on Hussari hinnangul võimalik ainult koos Eesti 200ga. 

Eesti 200 seisukoht on, et töötajate ja ettevõtete maksukoormus ei tohi ühetaolise maksusüsteemi juurde tagasipöördumisel tõusta ning selle katteks tuleks teha eelarvele revisjon ning vaadata üle, milleks riik maksudena kogutavat raha kulutab.

Rohkem uudised