Eesti 200 rahvaalgatus suunab edaspidi kõik Eestisse saabunud lapsed eestikeelsesse kooli

3. aprill 2022

 

Eesti 200 algatas allkirjade kogumise rahvaalgatusele, mis teeb Riigikogule ettepaneku viia Põhikooli ja Gümnaasiumiseadusesse sisse muudatused, mille kohaseltsuunatakse edaspidi kõik Eestisse elama asunud lapsed õppima kodulähedasse eestikeelsesse kooli. Selleseadusemuudatuse jõustumine oleks ka jõuline sammliikumaks Ühtse Eesti kooli suunas, millist otsust on tänanevalitsus kogu aeg edasi lükanud.

Eesti 200 esimehe Kristina kallase sõnul ei ole täna mõeldav, et Ukrainast saabunud sõjapõgenike lapsed suunataks õppimaEesti venekeelsetesse koolidesse. Selline lahendus lükkaksedasi Ühtsele Eesti koolile üleminekut ning suurendaks ka pingeid venekeelsetes koolides. “Sellepärast tuleb täna tehaotsus, et kõik lühiajaliselt või pikaajaliselt Eestisse elamaasuvad lapsed suunatakse õppima eranditult kodulähedasseeestikeelsesse kooli,” märkis Kallas.

Rahvaalgatuse kohaselt on seadusemuudatus aluseks ühtseleEesti koolisüsteemile üleminekul, kus ei jagata lapsi emakeelealusel enam erinevatesse koolidesse. Eesti kool, kus õpetoimub valdavas enamuses eesti keeles, peab pikas plaanisolema õppekohaks kõigile Eestis elavatele lastele. Ühtne Eestikool tagab võrdselt hea kvaliteediga hariduse kõikidele Eestilastele ning ühise keele- ja kultuuriruumi. Ühtne Eesti kooltoetab Eesti põhiseaduslikke väärtusi eesti keele ja kultuuriarengust ning iga lapse õigusest saada haridust eesti keeles.

Kristina Kallase sõnul tuleb seadusemuudatusega koos tehaHaridus- ja teadusministeeriumile ülesandeks välja töötadategevuskava, mis sisaldab koolidele antavaidlisainvesteeringuid, teadmiste ja kompetentsi osas tugeõppekavade arendamisel muukeelsetele lastele, täiendavapersonali palkamist ja koolitamist ning muid tegevusi, mis on vajalikud ühtse Eesti kooli tööle rakendamiseks ja muukeelsete laste integreerimiseks Eesti koolisüsteemi.

Allkirjasta algatus SIIN.

Rohkem uudised