Eesti 200 kutsub erakondi sõlmima riigikaitsekokkulepet

29. november 2022

Erakond Eesti 200 kutsub kõiki erakondi sõlmima riigikaitsekokkulepet, mis sätestab laiapindse riigikaitse korraldamise ja rahastamise põhimõtted. Laiapindne riigikaitse tagab riigi ja inimeste võime tulla toime mistahes kriisidega.

Erakond Eesti 200 kutsub kõiki erakondi sõlmima riigikaitsekokkulepet, mis sätestab laiapindse riigikaitse korraldamise ja rahastamise põhimõtted. Laiapindne riigikaitse tagab riigi ja inimeste võime tulla toime mistahes kriisidega. 

Põhimõtted, millest ettepanekut tehes lähtume: 

Venemaa sõda Ukrainas õpetab meile, et moodne sõda ei käi ainult maal, merel ja õhus, vaid ka kosmoses, küberruumis ja tunnetuslikus lahinguruumis. Eesti peab olema valmis tõrjuma katseid kahjustada demokraatlikku riigikorda ning murda inimeste tahet. 

Sõda Ukrainas on nagu avatud raamat meie silme ees ning Eesti peab õppima kõike, mis võimalik. Peamine õppetund on, et ülekaalukat vastast on võimalik võita nutikuse, tehnoloogilise tarkuse ja kaitsetahtega. 

Soovime riigikaitses põhimõttelist muutust, et me sõjalise rünnaku korral mitte ainult ei kaitseks ennast ja ootaks siia saabuvaid liitlasi, vaid oleksime valmis viima sõjategevuse kiiresti ka vaenlase territooriumile. 

Oleme seisukohal, et Eesti peab keskenduma ennekõike liitlastele, kes Eesti julgeolekusse vahetult panustavad. Sellest põhimõttest tuleb lähtuda ka diplomaatias ja kaitseinvesteeringutes. 

Eesti inimeste kaitse peab algama igaühele kriisideks käitumisejuhiste andmisest ja nende reaalsest läbiharjutamisest. Laiapindne riigikaitse tähendab olukorrateadlikkust ja valmisolekut vastata igale ohule ja vaenulikule sammule Eesti vastu. 

Eesti peab edasi liikuma valmisoleku seadusega, mis võtab kokku riigikaitseseaduse ja hädaolukordade lahendamise seaduse, luues reaalse tegevusraamistiku laiapindseks Eesti inimeste ja riigi kaitseks. 

Eesti peab panustama kaitsetööstusesse, et suudaksime võimalikult palju enda kaitseks vaja minevast toota ise, seda ise hooldada ja korras hoida. See tähendab Eesti kaitsetööstuse arendamist ning selle toodangu kasutamist Kaitseväes. 

Rohkem uudised