Eesti 200: kõikide võimaluste Eesti

29. detsember 2022

Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond. Tulevikku vaatav ja tulevaste põlvkondade peale mõtlev. Erakond, mis pakub inimestele võimaluse saada targaks ja jõukaks. Ja õnnelikuks.

Eesti ei ole valmis. Pigem vastupidi – lõputu tee on veel minna. Meie ees seisavad väljakutsed, mille lahendamine nõuab pikka vaadet ja julgeid otsuseid: riigi julgeoleku tagamine, demokraatia kaitsmine, majanduse konkurentsivõime kasvatamine, inimeste heaolu tõstmine.

Eesti peab olema valmis. Valmis uueks arenguhüppeks. Praegune muutuv maailm pakub selleks suurepärase võimaluse. Võimaluse saada targaks ja jõukaks. Võimaluse saada maailma parimaks. Me ei tohi oma riigiga enne rahul olla, kui me oleme maailma parimad. See peab olema Eesti uus tase, uus eesmärk.

Juba pikka aega kuuleme eesti riigijuhtide suust seda, kuidas mitte miski pole võimalik. Ei ole võimalik ehitada teid ja tuuleparke. Ei ole võimalik rajada maale korralikku internetiühendust ja koristada linnatänavalt lund. Ei ole võimalik pakkuda lastele lühikest kooliteed ja eakamtele inimväärset elu. Ei ole võimalik, sest ikka on midagi puudu. Tavaliselt raha. Ei ole võimalik, sest ikka on midagi ees. Enamasti jabur bürokraatia või ametnike suva.

Tegelikult on puudu julgusest, tahtmisest ja otsusekindlusest. Tegelikult on ees hirm kaotada oma positsioon või valimistel mõned hääled. See ei tohi olla meie tase.

Eesti 200 pikk plaan sisaldab ideid, mis viivad Eesti uuele tasemele. Me ei rahuldu keskpärase juhtimise ja poliitikaga, me väärime parimat. Meil on vaja saavutada uus tase Eesti hariduses, julgeolekus, riigivalitsemises tervishoius, majanduses ja energeetikas. Me ei rahuldu vabandustega, et mitte miski pole võimalik. Meiega on kõik võimalik. Võimalik olla tark ja jõukas. Võimalik olla erinev ja eriline.

Eesti vajab uut ja progressiivset valitsust. EESTI 200 on valmis tegema koostööd kõikide uuendusmeelsete erakondadega, et saada Eestile uus hoog sisse. Et saada maailma parimaks. Head ideed ja reformid on üksnes siis head, kui need ka ellu viia.

Eesti 200 on valmis. Valmis otsustama ja vastutama. Valmis tegema koostööd ja viima Eesti uuele tasemele. Sest ainult meiega on see võimalik.

Rohkem uudised