Eesti 200: hea õpetaja palk peab olema vähemalt 3000 eurot

17. november 2022

Eesti 200 juhatus kinnitas Riigikogu valimiste programmi haridus- ja teaduspeatüki aluspõhimõtted, seades esikohale õpetajate palga tõstmise 3000 euroni.

“Ida-Virumaal tõuseb õpetaja miinimumpalk 2600 euroni kuus ning järsk palga tõstmine on õpetajate järelkasvu ja hariduse kvaliteedi tagamiseks hädavajalik ka teiste Eesti piirkondade koolides,” sõnas hariduse töörühma juht Indrek Lillemägi.

Eesti 200 kindlustab tema sõnul Eesti haridussüsteemi jätkusuutlikkuse ning seisab selle eest, et igal Eesti lapsel ja noorel oleks ligipääs väga heale haridusele.

Lillemäe sõnul puudub hetkel Eesti hariduse kvaliteedikokkulepe, koolivõrk on ebaühtlane ja korrastamata ning õpetajate järelkasvu probleem süveneb.

“Õpetajaameti väärtustamiseks ning haridussüsteemi jätkusuutlikuks toimimiseks on vaja maksta õpetajatele tippspetsialisti väärilist palka,” ütles Lillemägi.

Tema hinnangul on võtmetähtsusega võimalikult tugevate koolijuhtide leidmine ning neile palgafondi ja otsustusvabaduse andmine, et nad saaksid teha tippjuhi väärilisi otsuseid ning tagada kvaliteetne haridus igale Eesti õpilasele.

Eesti 200 seisab selle eest, et haridusinvesteeringud suureneks ja koolijuhtidele antaks võimalus heale õpetajale maksta vähemalt 3000 eurot kuus.

Rohkem uudised