Eesti 200 ettepanekud Euroopa julgeolekustruktuuriks

25. aprill 2022
  1. Ukrainale tuleb jätkuvalt anda kõikvõimalikku abi, sealhulgas sõjalist abi relvade ja laskemoona näol. Samuti tuleb läänel suuta ennast kokku võtta ning tarnida Ukrainale õhutõre võimekus ning hävitajaid, mis võimaldaks Ukrainal tagasi võtta okupeeritud alad. Eesti valitsus peab siin võtma aktiivse positsiooni rahvusvahelistes organisatsioonides nagu NATO ja EL. Eesti peab vedama eest sõjalise abi andmist Ukrainale, arvestades ka võimalust sattuda otsesesse sõjalisse kontakti Putini sõjamasinaga.
  2. Eesti peab aktiivselt eest vedama Ukraina ELi liikmelisuse saavutamist. Samuti tegelema Ukraina NATO liikmeks saamise teekardi otsuse saavutamisega.
  3. Eesti peab selgelt välja ütlema, et me ei toeta mingit kompromissi, mis jätab Putinile okupeeritud alad ja sunnib kogu maailma tunnistama agressiooni ja sõjakuritegude legitiimsust. Putin peab vastutama sõja alustamise ja tuhandete inimeste surmade ja vigastatute ning ka materiaalse kahju tekitamise eest.
  4. Eesti peab võtma aktiivse positsiooni, et vaherahu saavutamise järgselt võetakse Putin ja kõik sõjakuritegudes vastutavad isikud rahvusvaheliselt vastutusele. Selleks tuleb kasutada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu süsteemi või luua eraldiseisev rahvusvaheline tribunal. Putin tuleb kuulutada rahvusvaheliselt tagaotsitavaks koos kõikide isikutega, kes on sõjakuritegudes kahtlustatavad.
  5. Eesti peab võtma aktiivse positsiooni, et välja nõuda Venemaalt tekitatud sõjakahjud Ukraina ülesehitamiseks.
  6. Eesti valitsus peab ELi otsust ootamata jäämata ennast lahti lõikama Venemaa energiasõltuvusest ning kiirkorras langetama otsused iseseisva energiavõimekuse tekkimiseks (LNG jne).
  7. Eesti peab üheselt keelustama igasuguse Venemaa agressiooniga seotud sümbolid nagu Georgi lint, sirp ja vasar ja sümboli Z kasutamise.
  8. Eesti rakendab ühtse Eesti kooli põhimõtet ning kõik Eestisse saabunud kooliealised sõjapõgenikud saadetakse haridust saama eestikeelsesse haridussüsteemi.
  9. Euroopa peab üles ehitama uue julgeoleku strateegia ilma Venemaata.
  10. Euroopa peab välja ütlema strateegilise eesmärgi selles sõjas: tagada, et Venemaa ei ole enam kunagi võimeline kellelegi kallale tungima.

Rohkem uudised