Eesti 200: Eesti vajab ehituskeeluvööndi vähendamise asemel looduskeskkonda hoidvat planeerimisseadust

26. jaanuar 2022

Erakond Eesti 200 juhatuse hinnangul peab riigikogu veekogude äärse ehituskeeluvööndi vähendamise eelnõu tagasi lükkama. Selle asemel tuleks  algatada planeerimisseaduse muutmine, mis oleks avalikult läbipaistev, kodanikkonda kaasav ja looduskeskkonna väärtuseid arvestav.

Eesti 200 juhatuse liikme Margot Roose sõnul piirab täna riigikogu mentluses olev veekogu kallastele ehitamise keeluala 10-kordse vähendamise ettepanek paratamatult igaüheõigust ja keskkonnakaitset ja seda omandiõiguse kasuks. “Planeerimisseaduse ja planeerimisteemadega haakub täna suurusjärgus 100-120 õigusakti. See hulk ja vastukäivused tekitavad erinevaid probleeme, mida kindlasti ei lahenda nende ükshaaval ning kontekstivabalt muutmine. Riigikogus arutlusel olev eelnõu just seda teha püüab.

Meie arvates vajab muutmist kogu planeerimisseadus, et ehitusõiguste kokkuleppimine oleks avalikult läbipaistev, kodanikkonda kaasav ja looduskeskkonna väärtuseid arvestav,” rõhutas Roose.

Roose sõnul on täna probleem ka selles, et planeeringutest saab mööda minna projekteerimistingimustega ja kui seda tehakse veekogu kallastel, siis saab avalikkus uutest ehitistest ranna ääres teada alles kopa maha löömisel. “Praeguse muudatusega tahab riigikogu kogu vastutuse probleemi lahendamise eest panna kohalike omavalitsuste õlule ning see kindlasti ei aita selle lahendamisele kaasa. “See eelnõu on näide sellest, kuidas tänased parlamendierakonnad tahavad olulises küsimuses veel enne oma volituste lõppemist kiita heaks korruptsiooniohtu suurendavat seadusemuudatust,” märkis Roose.

Rohkem uudised