EESTI 200: EESTI PEAB ALGATAMA ÜLEEUROOPALISE PESITSUSRAHU KEHTESTAMISE

3. juuni 2021

Erakond Eesti 200 tegi Riigikogu rahanduskomisjoni avalikul istungil (1.06) ettepaneku, mis astuks sammu üleeuroopalise pesitsusrahu suunas. Istungil arutati Eesti 200 rahvaalgatust „Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve“, mille kohaselt kasutataks riigimetsa majandamisest saadavat tulu eelkõige loodushoiu eesmärkidel.

Eesti 200 juhatuse liikme Margot Roose sõnul peame pesitsusrahuga seonduva puhul arvestama nii ühiskonna kui puidusektori rahulolematust ja soovitame Eestil asuda vedama üleeuroopalise pesitsusrahu kehtestamist. „See tagaks nii lindude kaitse kui ka võrdsed tingimused kõigi liikmesriikide puidutööstustele.“  

“Toon siinkohal välja ka RMK juhi, Aigar Kallase  istungil kõlanud sõnad, et alati võiks rohkem metsatulu looduskaitselistesse tegevustesse investeerida. Just selle võimaluse omanikutulu ootuse eemaldamine annakski. See ning meie poolt ettepandud üle-Euroopalise pesitsusrahu üleskutse võiksid aidata metsateemalisi erimeelsusi lahendada,” selgitab rahavaalgatuse üks autoreid Margot Roose.

“Eesti 200 peab oluliseks inimeste võrdset kohtlemist ja dividendide maksmise asemel toetame nende enam kui 70 looduskaitse alla pandud eraomanikele kuuluva kinnistu, ostmist RMK-le õiglase hinnaga ja koheselt. See otsus seisab täna Keskkonnaministeeriumi tegemiste taga, raha on asjaosaliste väitel olemas. Õiglane hind on vähemalt 1,2 kordne turuhind, mis annab võimaluse soetada uue samaväärse kinnistu ja kompenseerib ebamugavused,“ sõnas Eesti 200 Ettevõtjate juht Tarmo Tamm.

Lisaks soovitame RMK-l luua virtuaalse metsa kaitseala kaardi, kaasates sellesse tegevusse ka looduskaitse organisatsioonid. Virtuaalsele metsa kaitsealade kaardile saaks märkida looduskaitse all olevad maatükid, nende mahud ning mida täpselt kaitstakse.

RMK raiesurvet vähendav algatus kutsuti ellu selleks, et survestada otsustajaid suunama riigimetsa majandamisest saadud tulu esmajärjekorras loodushoidlikesse tegevustesse.

Tutvu rahvaalgatusega: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/91937a54-e7c3-445a-b3af-47d732800e6c

Rohkem uudised