Anneli Kannus: uues tervisekeskuses võiks elu kihada

16. november 2022

Omavalitsuspäeval võeti vastu deklaratsioon «Elule aastaid ja aastatele elu!». Räägitakse tervisedendusest, spetsialistide kaasamisest ja nende ettevalmistamisest, tervise tähtsusest ja teadvustamisest kõikides valdkondades, isegi raha eraldamisest omavalitsustele, et inimeste tervisesse investeerida. Deklaratsioon lõpeb 11-hüüdlauselise punktiga, millest õhkub ideid, kuid traditsiooniliselt puudub olulisim - kes ikkagi, mida ja millal päriselt teeb.

Tartus on häid näiteid: on ellu kutsutud eakate käimisringid, välitreeninguvõimalusi parandatakse, kooliõdede ja -psühholoogidegagi on asjad paremad kui mujal. Lisaks pole puudus perearstidest ning haiguste korral tagab parima ravi Tartu ülikooli kliinikum, üks kolmest regionaalhaiglast. Tartu heade mõtete linnana saaks olla eeskujuks ka terve olemises ja terveks jäämises.
Tartu linna tervishoiuteenistuse meeskond saab olla näiteks uute tegevuste eestvedajaks, kaasates haigekassa võimalusi, tervisedendajaid ja miks mitte ka tervise- ja meditsiinivaldkonna üliõpilasi.

Mida ette võtta? Kesklinnast kiviviske kaugusel Raatuse tänava uues tervisekeskuses võiks elu kihada. Suured avarad koridorid annavad võimaluse korraldada tervisetubasid, uued ja suurepäraselt sisustatud tööruumid annavad võimaluse kutsuda õhtuti inimesi tervisekontrolli või korraldada vestlusringe terveks jäämiseks või terviseprobleemidega toimetulekuks. Isegi sotsiaaltöötajalt abi küsimine võib õhtul vabamas keskkonnas paremini sujuda.

Kuigi Tartu tundub väike, siis Annelinnast õhtul Maarjamõisasse vestlusringi on siiski liialt pikk tee. Isegi kliinikum ise on osa teenustest Kvartalisse toonud. Kasutagem kesklinna nutikamalt ära.

Riigitasandil arutatakse perearstikeskustes abi korraldamist õhtutundidel, et erakorralise meditsiini osakondade koormust vähendada. Miks mitte kasutada uut tervisekeskust ka selleks?

Tartu tervishoiuteenistuse ja haigekassa koostöös saaks õhtusel ajal perearstikeskuses avada näiteks eriõdede vastuvõtu. Nii on võimalik korraldada tööd krooniliste patsientidega või siis ka juba eelnimetatud tervisedenduslikke tegevusi. Vaimse tervise õe vastuvõtt või kogemusnõustajale tööruumi loomine võib aidata mõnegi inimese mure lahendada.

Tervishoiuasutustes töötavad inimesed on küll üle töötanud ja seetõttu ei leia jaksu olla ise eestvedaja, kuid ollakse endiselt valmis panustama kogukonda ja tervise parandamisse, kui kaasa kutsutakse. Ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon defineerib tervist tasakaalu kaudu: tervis on vaimne, füüsiline ja sotsiaalne heaolu, mitte ainult haiguse puudumine. Tartu üheks sõnumiks võiks saada: tasakaalus linn, tasakaalus sina - tartlane terveks!

Rohkem uudised