Annetuste vastuvõtmise kord

ERAKONNASEADUSE § 123-ST JA MUUDEST SEADUSAKTIDEST.

 

  1. Erakond võtab vastu annetusi Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilisest isikust annetajatelt.
  2. Pangaülekandega tehtava annetuse selgituste lahtrisse peab isik märkima oma isikukoodi ja sõna “annetus”.
  3. Erakond ei võta vastu sularahaannetusi.
  4. Mitterahalised annetused võetakse vastu vaid erakonna juhatuse otsusega.
  5. Üle 1000€ annetustest teavitab finantsportfelli eest vastutav isik koheselt erakonna juhatust.
  6. Kõik annetused avaldatakse koos annetaja nime ja summaga nädala jooksul erakonna kodulehel.